Logo rij-instructie.nl

Theorie-examen is vaker ingrijpend veranderd

  actueel

Op 1 november gaat het theorie-examen veranderen. Door de decennia heen zijn er tien essentiële wijzigingen geweest die het theorie-examen ingrijpend veranderden. We zetten ze op een rij.

12 augustus 1963: het theorie-examen wordt schriftelijk afgenomen en niet meer mondeling.

1 januari 1984: Voor het eerst wordt bij het theorie-examen gebruik gemaakt van dia's. Het schriftelijk examen is hiermee passé.

1 november 1991: invoering nieuw RVV1990. De complete 'vragenbank' wordt herzien om te voldoen aan de nieuwe RVV1990.

2 juli 1996: het theorie-examen wordt uitgebreid met vragen over artikel 5, verkeersinzicht en milieu.

15 december 2000: de bromfiets 'verhuist' naar de rijbaan. Het theorie-examen wordt ingrijpend aangepast en alle rijscholen worden uitgebreid ingelicht.

1 januari 2002: in het theorie-examen worden nieuwe vraagitems opgenomen. Naast Ja/Nee vragen worden ook ABC-vragen en invulvragen gebruikt.

1 januari 2008: het ingrijpend vernieuwde theorie- en praktijkexamen voor de personenauto wordt ingevoerd. Meer dan voorheen besteedt het CBR aandacht aan verkeersinzicht, gevaarherkenning en zelfstandig rijden.

1 september 2014: examencentra worden voorzien van het nieuwe examensysteem theorie (iTec, digitalisering theorie-examen).

8 januari 2018: invoering nieuwe vraagtype. Deze keer gaat het om de hotspotvraag en de single-sleepvraag.

1 november 2019: de huidige 25 onderwerpen van het theorie-examen worden in de nieuwe opzet samengevoegd tot negen examenonderwerpen: Gevaarherkenning (een op zichzelf staand onderwerp), Gebruik van de weg, Voorrang en voor laten gaan, Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres, Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties, Verkeerstekens en aanwijzingen, Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden, Wetgeving en Voertuigkennis. Met de wijziging toetst het CBR nog beter of kandidaten de cruciale onderdelen, zoals voorrangsregels, beheersen.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten