Logo rij-instructie.nl
Foto:

Nieuwe opzet theorie wordt gezien als een doorbraak

  actueel

De vernieuwingen die het CBR vanaf 1 november doorvoert in het nieuwe theorie-examen categorie B worden door velen gezien als een doorbraak in de pogingen om de kwaliteit in de branche te verbeteren. Op de sociale media wordt inmiddels verdeeld gereageerd. Veel instructeurs zijn tevreden en zien de voordelen, maar anderen zijn niet blij. Met name het feit dat kandidaten na afloop van het examen de fout beantwoorde vragen niet meer krijgen te zien, valt zwaar.

Chris Verstappen, directeur van Verjo, uitgever verkeers- en vervoersleermiddelen, laat weten dat met de nieuwe insteek de 'weet-vragen' belangrijk blijven, maar dat straks meer de nadruk zal liggen op het toepassen van kennis. Hij licht toe waar de verschillende deeltoetsen uit bestaan. Het doel van de toets Kennis is de onderwerpen te bevragen die wél belangrijk zijn voor een juist verkeersgedrag, maar die niet cruciaal zijn voor het uitvoeren van de rijtaak van de bestuurder. Het zijn vragen die als uitgangspunt hebben het herkennen en benoemen."

"In het onderdeel Inzicht komen de vragen die gebaseerd zijn op het toepassen van de verkeersregels in het verkeer, maar ook vragen over de noodzakelijke gedragsbeslissingen. En bij het onderdeel Gevaarherkenning wordt getoetst of de kandidaat bewust is van de risico's in het verkeer en daar de juiste actie bij kan kiezen."

Feedback
Ook vindt Verstappen de feedback op het nieuwe examenformulier belangrijk, want daarmee kan de kandidaat samen met zijn opleider de gang met de kandidaat. En, zegt hij, de wijze van totstandkoming is een doorbraak. "Diverse uitgevers van leermiddelen hebben optimaal samengewerkt met het CBR. Uitgangspunt was de verkeersveiligheid en dat het theorie-examen nog beter aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen. Dit is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van hoe verbeteringen samen met het CBR tot stand komen. Het smaakt naar meer… "

Doorbraak
Op deze lijn zit ook Ruud Rutten, voorzitter van de FAM: "Dit is een doorbraak en het mooiste eraan is, los van de inhoudelijke verbetering, dat dit tot stand is gekomen door een optimale samenwerking van de uitgevers van leermiddelen en het CBR. Dit is de manier waarop we de komende periode vaker gaan samenwerken om de branche verder te helpen."

Niet over één nacht ijs
Ook VRB is blij met het besluit. Secretaris Irma Brauers meldt: "We zijn samen met het CBR, de ontwikkelaars van leermiddelen en andere inhoudsdeskundigen niet over één nacht ijs gegaan.

Terug in de tijd
Eigenlijk gaan we, zegt Brauers in positieve zin terug in de tijd. "Vele jaren geleden bestond het theorie-examen uit een papieren exemplaar met  tien vragen over de begrippen kennis die twee punten per goed antwoord opleverde, vijf situaties over inzicht die drie punten per goed antwoord opleverde en vijf borden die goed waren voor één punt per goed antwoord. Veertig punten was de maximale score."

"Destijds was het heel normaal dat je theorielessen volgde bij de rijschool. Tien weken weken lang twee uur naar het theorielokaal om kennis op te doen. En niet alleen om te kunnen slagen voor je examen,  maar omdat je deze basale kennis gewoon nodig had. En dat is nu echt niet anders. Kennis hebben van de regels en deze vervolgens ook nog eens a la minuut in de praktijk kunnen brengen in het alsmaar drukker wordende verkeer mag geen ondergeschoven kindje zijn.

Cruciaal belang
Verder zegt zij: "De rol van de rijinstructeur wordt in deze nieuwe opzet weer van cruciaal belang, hij/zij gaat weer een spilfunctie krijgen. Het uitslagformulier vermeldt niet alleen de fouten maar geeft een totaal overzicht hoe de leerling op dat moment in de wedstrijd staat, want voldoen aan de slaagnorm houdt niet automatisch in dat de leerling alle kennis 100 procent in huis heeft. Een win-win situatie dus voor leerling en opleider. Beiden moeten weer aan de bak."

Ook BOVAG noemt het in een kort en bondig commentaar 'Een goede ontwikkeling."

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten