Logo rij-instructie.nl
Foto:

Theorie-examen: van 25 naar 9 examenonderwerpen

  actueel

De huidige 25 onderwerpen van het theorie-examen worden in de nieuwe opzet die vanaf 1 november gaat gelden samengevoegd tot in totaal negen examenonderwerpen. Deze onderwerpen zijn Gevaarherkenning (een op zichzelf staand onderwerp), Gebruik van de weg, Voorrang en voor laten gaan, Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres, Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties, Verkeerstekens en aanwijzingen, Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden, Wetgeving en Voertuigkennis.  

Verkeersinzicht wordt vanaf 1 november een apart onderdeel in het theorie-examen, waarmee er in totaal drie onderdelen zullen zijn: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Kandidaten slagen alleen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen. Met de wijziging toetst het CBR nog beter of kandidaten de cruciale onderdelen, zoals voorrangsregels, beheersen.

Nieuw uitslagformulier
Daarnaast krijgen kandidaten vanaf november andere feedback met een vernieuwd uitslagformulier met een heldere uitleg over alle examenonderwerpen en hoe goed de kandidaat deze beheerst. De kandidaat kan zich  hiermee beter voorbereiden op de praktijklessen of het herexamen. Kandidaten krijgen na afloop van het examen de fout beantwoorde vragen niet meer te zien, omdat we hebben gemerkt dat dit kandidaten onvoldoende helpt.

Verder worden de 25 examenonderwerpen vanaf 1 november gecategoriseerd in negen onderwerpen. De inhoud van het examen blijft hetzelfde, net als het totale aantal examenvragen.  

Dit gaat veranderen:
- Het autotheorie-examen krijgt drie examenonderdelen, namelijk; Kennis, Inzicht en Gevaarherkenning.
- Het onderdeel Kennis zal bestaan uit 12 vragen, waarvan er 10 goed beantwoord moeten zijn.
- Het onderdeel Inzicht zal bestaan uit 28 vragen, waarvan er 25 goed beantwoord moeten zijn.
- Het onderdeel Gevaarherkenning blijft bestaan uit 25 vragen waarvan er ten minste 13 goed beantwoord moeten zijn. 

Uitslagformulier
- Op het uitslagformulier wordt uitgelegd hoe goed de kandidaat elk examenonderwerp beheerst. Hiermee kan de kandidaat zich bijvoorbeeld samen met de opleider optimaal voorbereiden op praktijklessen en een eventueel herexamen. Aan het einde van het examen krijgt de kandidaat de fout beantwoorde vragen niet meer te zien. In plaats daarvan focussen we op de examenonderwerpen en hoe de kandidaat deze beheerst. 

Onderwerpen
- De examenonderwerpen worden anders verwoord. De huidige 25 onderwerpen zijn opnieuw geformuleerd en samengevoegd tot in totaal negen examenonderwerpen. Deze onderwerpen zijn Gevaarherkenning (een op zichzelf staand onderwerp), Gebruik van de weg, voorrang en voor laten gaan, Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres, Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties, Verkeerstekens en aanwijzingen, Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden, Wetgeving en Voertuigkennis.

Morgen publiceren we reacties op dit onderwerp.

 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten