Logo rij-instructie.nl

Druk op de ketel om coulanceregeling 75-plussers zo snel mogelijk te laten ingaan

  actueel

Het is volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid onmogelijk om de coulanceregeling van een jaar voor 75-plussers die door het slecht functioneren van het CBR in de problemen hun rijbewijs niet tijdig kunnen verlengen eerder te laten ingaan dan 1 december. Het is volgens hem namelijk nu eenmaal zo dat de Algemene maatregel van Bestuur die hiervoor nodig is langs beide Kamers en langs de Raad van State moet, dat kost tijd en die is nodig om de zorgvuldigheid te waarborgen. Er tekent zich echter in de Tweede Kamer een ruime meerderheid af die vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de procedure sneller af te wikkelen. Er zit lucht bij de Raad van State en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wordt per motie van Lilianne Ploumen (PvdA) gevraagd druk op de ketel te zetten. Deze motie, waarover morgen (donderdag) net als over de andere moties wordt gestemd, kan bij voorbaat de goedkeuring van de minister wegdragen.

Weer ging het vanavond in de Tweede Kamer over het CBR en weer bleek dat iedereen, Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen incluis, het extreem vervelend vindt dat door een slecht functionerend  CBR duizenden mensen in de problemen komen bij het verlengen van het rijbewijs. Vandaar de coulanceregeling die volgens Grapperhaus - die liet weten namens het voltallige kabinet te spreken - nu eenmaal niet sneller kan. Dat wordt echter door meerdere fracties betwijfeld, waarbij een deel van de oplossing bij de Raad van State ligt. Als die wordt gemaand haast te maken, dan moet de regeling eerder dan 1 december van kracht kunnen worden, verwachten zij. 

Slechtste scenario
Inmiddels houdt D66-Kamerlid Schonis rekening met het slechtste scenario voor wat betreft de oplossing van de problemen bij het CBR. Dat zou zijn dat het CBR haar zaken niet medio volgend jaar, maar pas een jaar later op orde heeft, zo bleke vandaag uit ene brief van Van Nieuwenhuizen. De coulanceregeling zoals die nu in de maak is, voorziet bij voorbaat in een mogelijke verlenging van een jaar en om die reden houdt Schonis zijn hart vast.
Met alle personen die al zijn en die nog worden getroffen door de puinhoop bij het CBR, kan het zo maar zijn dat de coulanceregeling voor 190.000 mensen zal gelden. De coulanceregeling geldt overigens alleen in Nederland; in het buitenland heb je er niets aan.

Bredere stelselherziening
Van Nieuwenhuizen is intussen van plan de Kamer voor half december te informeren over de voortgang van het onderzoek van de SWOV, dat op verzoek van het ministerie gaat onderzoeken of het stelsel van de rijbewijsverlenging op de schop kan. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de situatie in andere landen. De bewindsvrouw zal ook op verzoek van Cem Lacin (SP) de Gezondheidsraad vragen om met de stofkam te gaan door de lijst met aandoeningen waarvoor een keuring voor rijgeschiktheid nodig is om te kijken of er geen ziektes of aandoeningen in staan die er uit kunnen. Dit scheelt namelijk in de beschikbare mankracht.

Keihard werken
Alle Kamerleden lieten tijdens het debat weten helemaal klaar te zijn met het CBR. Remco Dijkstra (VVD) bijvoorbeeld wilde weten of de medewerkers bij het CBR er niet een schepje bovenop kunnen doen om de achterstanden aan te pakken. Volgens Van Nieuwenhuizen werken de de medewerkers, maar ook de keuringsartsen en andere betrokkenen, echter al op de toppen van hun kunnen.
Wel wordt het CBR gevraagd om de informatievoorziening aan de minister te verbeteren (elke maand moet het CBR verslag doen over de voortgang van de maatregelen), want hier schort het nodige aan liet de bewindsvrouw weten.

Wachttijd aan telefoon
Wat de wachttijd aan de telefoon betreft: die ligt momenteel rond zes minuten aldus de minister. Dat zou beter kunnen volgens haar, maar het is al een stuk beter dan het was.

Compensatie
Ook is gevraagd naar compensatie voor gedupeerden. Het CBR kent hiervoor een aantal regelingen, maar die blijken volgens de minister onvoldoende bekend. Tot en met augustus heeft het CBR aan bijna driehonderd mensen tezamen iets meer dan 84.000 euro uitgekeerd ter compensatie van geleden financiële schade. Dat is gezien de grote aantallen weinig. De minister gaat daarom actie nemen om de regelingen meer bekendheid te geven en ook is zij bereid naar andere mogelijkheden te bekijken om geleden financiële schade te kunnen verhalen. Zij komt zo snel mogelijk met een lijst met opties.

 
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten