Logo rij-instructie.nl

Minister: 'Rijgeschiktheidstest autisten mag geen verdienmodel CBR zijn'

  actueel

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil gaan praten met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) om helderheid te verschaffen over de rol van autisme in relatie tot rijgeschiktheid. Intussen vindt zij dat het 'absoluut niet de bedoeling is' dat mensen met een autisme-diagnose ervaren dat hun ziekte een verdienmodel is bij het CBR.'
"Ik vind het belangrijk dat mensen met een aandoening veilig kunnen deelnemen aan het verkeer en wil derhalve niet meer eisen stellen dan nodig om de verkeersveiligheid te borgen."

Dit antwoordt Van Nieuwenhuizen op vragen van D66-Kamerlid Rutger Schonis. Schonis reageerde op bevindingen van de NVA, die vindt dat de rijgeschiktheidskeuring voor mensen met autisme moet worden afgeschaft. Dat dit gebeurt, vindt de NVA niet alleen schandalig, maar zelfs vernederend.

Zeker gezien het feit dat bij de afdeling rijgeschiktheid van het CBR iedereen op z'n tenen loopt en lucht zeer welkom is, zou het schelen als mensen met zogeheten autismespectrumstoornissen (ASS) niet automatisch gekeurd zouden worden. Ter illustratie: het CBR heeft vanaf januari tot en met augustus dit jaar in totaal 4.661 gezondheidsverklaringen ontvangen waarbij de vraag over autisme met 'ja' is beantwoord. Het gaat hierbij om zowel aanvragen voor vernieuwing van het rijbewijs als aanvragen voor examens. Voor heel 2019 zullen dit er waarschijnlijk 7.000 zijn.

Onderzoek
Op dit moment is het zo, aldus schrijft de minister, dat er bij mensen die aangeven dat ze autisme hebben, bij de eerste beoordeling door het CBR een rijtest moet plaatsvinden evenals een onderzoek door een onafhankelijk specialist. De regeling schrijft voor dat mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) onbeperkt geschikt zijn indien zowel gelijktijdig aanwezige psychiatrische als somatische stoornissen voldoende onder controle zijn, en zij geen rijgevaarlijke geneesmiddelen gebruiken. De regeling is een gevolg van Europese regelgeving en de adviezen van de Gezondheidsraad.

Met deze antwoorden lijkt het erop dat er zeker niet op korte termijn aan de regeling zal worden gesleuteld. De SWOV start binnenkort een onderzoek of er een complete stelselwijziging kan plaatsvinden en daar zal de zienswijze van de NVA waarschijnlijk ook in worden meegenomen en gewogen. 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten