Logo rij-instructie.nl
Foto:

AMvB rijbewijsverlenging volgende week voor advies naar Raad van State

  actueel

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij het CBR de vraag neergelegd of het binnen de algemene maatregel van bestuur (AMvB) die het mogelijk moet maken dat mensen van wie een verlenging van het rijbewijs niet op tijd is geregeld, in individuele, incidentele gevallen snel medisch te beoordelen zodat iemand – indien geschikt – een fysiek rijbewijs kan gaan halen bij de gemeente. Deze maatregel moet vooral soelaas bieden aan mensen die in het buitenland willen rijden. Inmiddels is zij van plan een op één punt aangepaste algemene maatregel van bestuur op 21 oktober voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Dit heeft de minister deze week aan de voorzitter van de Eerste Kamer laten weten. Zij stelt de vraag naar aanleiding van het debat op 8 oktober in de Tweede Kamer, waarin is aangedrongen om haast te maken met deze AMvB. Deze is nodig omdat duizenden mensen door slecht functioneren van het CBR in de problemen komen met het verlengen van hun rijbewijs.

Het ene punt waarmee Van Nieuwenhuizen de AMvB wil aanvullen, betreft een maatregel bij het CBR. "Deze aanvulling houdt in dat, parallel aan de verlenging van de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs, in de gevallen waarin de verlengingsregeling van toepassing is, voor het CBR aangepaste beslistermijnen gelden. Voor deze gevallen zal erin worden voorzien dat het CBR binnen een jaar na ontvangst van de eigen verklaring daarop moet hebben beslist. Dit brengt met zich mee dat het CBR zich volledig kan richten op het voorkomen van verlopen rijbewijzen en in deze gevallen niet ingebreke gesteld kan worden", laat de minister weten.
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten