Logo rij-instructie.nl
Foto:

Snelwegen worden steeds onveiliger

  actueel

Het afbouwen van de verkeershandhaving op autosnelwegen sinds 2006 pakt volledig verkeerd uit. Dit is namelijk één van de oorzaken van het feit dat de ontwikkeling van de verkeers­veiligheid op deze wegen de afgelopen jaren ongunstig is. In recente jaren (2015-2017) is er zelfs een reële toename van het aantal geregistreerde ongevallen, en het aantal dodelijke ongevallen op autosnelwegen ligt in deze periode hoger dan in periode 2012-2014.

Dit concludeert de SWOV op basis van eigen onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen op snelwegen de afgelopen jaren. De gedragsoorzaken van ongevallen op autosnelwegen moeten niet alleen in te hoge snelheid gezocht worden, maar ook in ander risicogedrag zoals het gebruik van alcohol en/of drugs, ongewenste rijmanoeuvres, onoplettendheid en afleiding door specifieke handelingen zoals telefoongebruik.

De SWOV heeft een aantal heldere aanbevelingen:
- Verricht de handhaving niet alleen met behulp van radarcontroles, maar breid de standaard-werkwijze uit met surveillance en staandehoudingen.
- Pak daarbij nadrukkelijk risicovolle verkeersgedragingen gericht aan, zoals afleiding door apparatuurgebruik, excessieve rijsnelheid, onvoldoende afstand houden, roodkruisnegatie of over de vluchtstrook rijden.
- Kies de locaties voor controle (met radar en ANPR) meer voor verkeersveiligheidsdoeleinden – bijdrage conform de interventielogica – en minder voor opsporingsdoeleinden.
- Kies controlelocaties – en stuur deze bij – met een volgende versie van de 'Analysetool Handhaving'.
- Ontwikkel het beproefde instrument verder – met bijvoorbeeld mogelijkheid voor grotere selecties, een mogelijkheid voor export van geselecteerde gegevens naar een databestand, toevoeging van weergegevens en een gebruikershandleiding – en zorg voor een goede validatie.
- Controleer niet alleen op losse locaties, maar ook over langere snelwegroutes om het verkeersgedrag over een langere afstand te beïnvloeden.
- Controleer – voor een grotere acceptatie – vooral met opvallende, zichtbare controles vergezeld van handhavingscommunicatie, maar wissel deze ook af met minder zichtbare controles – voor een grotere effectiviteit.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten