Logo rij-instructie.nl
Foto:

'Rijbewijs voor gebruikers scootmobiel is niet nodig'

  actueel

Het is, vindt de SWOV, niet nodig om berijders van een scootmobiel een rijvaardigheidstraining te laten volgen. Dat er geen eisen aan de bestuurder worden gesteld, is namelijk 'een bewuste keuze, zodat ook mensen met lichamelijke beperkingen zelfstandig mobiel kunnen blijven', aldus de SWOV. Hogere veiligheid moet daarom worden gevonden in veiligere scootmobielen en daar mankeert nog wel wat aan.

Tussen 2010 en 2015 is het aantal verkeersdoden onder de gebruikers van de scootmobiel meer dan verdubbeld, van 19 naar 41 per jaar. In 2016 en 2017 ging dat aantal wel weer wat omlaag. Er werden respectievelijk 38 en 25 verkeersdoden onder gebruikers van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen geteld. 

Onder de maatregelen die genomen kunnen worden, valt echter geen rijvaardigheidstraining, maar wel een actief remsysteem, stabielere scootmobielen, voldoende brede fietspaden en goed zichtbare oversteekplaatse , zo staat in het SWOV-onderzoek 'Scootmobielongevallen – Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?'. In het onderzoek zijn 35 ongevallen bestudeerd, waarvan negen met een dodelijke aflopen op basis daarvan komt de SWOV tot deze maatregelen.

Summier
Verder geldt dat de eisen die de 'Regeling voertuigen' aan scootmobielen stelt zeer summier zijn. Door in de 'Regeling voertuigen' meer eisen op te nemen voor de minimale uitrusting van een scootmobiel, wordt het mogelijk om toezicht te houden op de veiligheid van scootmobielen die in Nederland op de openbare weg rijden, ongeacht of ze door de gemeente worden verstrekt of particulier aangeschaft.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten