Logo rij-instructie.nl

CBR: problemen reserveringstermijnen nagenoeg opgelost

  actueel

Het CBR naar eigen zeggen de problemen met de reserveringstermijnen nagenoeg opgelost. De normtijd van zeven weken wordt gemiddeld gehaald, maar wel zijn er een paar locaties waar het lek nog niet boven is. Dat schrijft de organisatie in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft het ook dat personen die nu een medische beoordeling nodig hebben wél te maken kunnen krijgen met langere doorlooptijden, die kunnen lopen tot wel zes maanden. 

Allereerst laat het exameninstituut weten dat maatregelen om de reserveringstermijn voor de eerste en herexamens te verkorten effect sorteren. "De maatregel om de interne vak opleiding te laten valideren door NLQF op MBO4 niveau, waardoor de formele vooropleidingseisen lager kunnen zijn, is daarbij succesvol. Ook is de uitval tijdens de interne vakopleiding gedaald. Verder is het ziekteverzuim gedaald en helpt het overwerk. Bij de praktijkexamens voor het B rijbewijs zijn de termijnen daardoor op dit moment drastisch gedaald tot onder de normtijd, een enkele examenlocatie uitgezonderd", schrijft het CBR.
Volgend jaar houdt de druk op de examencapaciteit trouwens aan. "De voorspelling, dat de drukte tot het najaar 2019 aan kan houden, blijft wel van kracht, mede vanwege de gebruikelijke seizoeneffecten. Wij verwachten dat er volgend jaar weer een groeiende vraag van examenkandidaten aankomt", aldus het CBR.

Hoofdpijndossier
Maar er is nu een ander hoofdpijndossier: het CBR heeft niet voldoende mankracht om de vraag naar haar diensten aan te kunnen.  Het gaat nu om de gezondheidsverklaringen. Dit jaar stijgt het aantal vragen naar een gezondheidsverklaring naar circa 650.000, zo'n 8 procent meer dan in 2017. "Door de aanhoudende economische groei doen steeds meer mensen rijexamen. Ook het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer blijft toenemen. Gelukkig krijgt de overgrote meerderheid van de aanvragers (95,5 procent) meteen of ruim op tijd bericht over hun geschiktheid om te mogen rijden. Door de stijging in het aantal gezondheidsverklaringen dat het CBR moet verwerken kan de doorlooptijd helaas soms oplopen tot wel zes maanden, waar CBR streeft naar maximaal 4 maanden. Gevolg is dat mensen ook veel langer moeten wachten als ze ons bellen met vragen over hun verklaring", laat het CBR aan de Tweede Kamer weten.

Oplossingen
Het CBR werkt met man en macht aan oplossingen. "De belangrijkste maatregel is het aantrekken van personeel, in afwachting van de volledige implementatie van de vergaande digitalisering van de werkprocessen. Gezien de voorziene drukte is al vanaf 2016 de bezetting aan artsen en medisch assistenten met 31% uitgebreid. Ook dit hele jaar s: werven wij volop, en dat blijven wij doen. Maar ook het verloop onder medewerkers bij de medische beoordelingen is het afgelopen halfjaar hoger dan wenselijk, waardoor per saldo minder capaciteit momenteel beschikbaar is dan noodzakelijk. Ook bij de Klantenservice is de bezetting gegroeid van circa 44 fte in 2016 naar 64 fte in het eerste kwartaal van 2018. Wij hebben daarnaast een extra locatie geopend om over meer werkplekken te beschikken en de openingstijden zijn tijdelijk verruimd naar de avond (voor het terugbellen van klanten) en zaterdag."

Meer berichten