Logo rij-instructie.nl

Autorijden betekent voor ouderen dat ze er nog bij horen

  actueel

Autorijden houdt verband met sociale participatie en daarom kunnen oudere bestuurders terughoudend zijn om het rijden te staken, ook als dat veiliger is voor henzelf en medeweggebruikers.

Dit staat in het rapport 'Adherence to driving cessation advice given to patients with cognitive impairment and consequences for mobility', waaraan de SWOV heeft meegewerkt. 
Voor het onderzoek werden patiënten met cognitieve stoornissen beoordeeld op hun fitheid  om achter het stuur van een auto plaats te nemen, waarna hun rijvaardigheid werd beoordeeld. Op basis daarvan werd geadviseerd om verder te rijden, rijlessen te volgen of te stoppen met rijden.

Een paar maanden later werd de betrokkenen gevraagd of zij zich aan het rijadvies hielden. Globaal vier van de vijf patiënten volgden de aanbeveling. Vrouwelijk geslacht, een hoger intelligentieniveau en een erkende achteruitgang vergemakkelijkten het besluit om te stoppen met rijden. Het blijkt onder meer dat autorijden zorgt voor een gevoel van 'Er nog bij horen.'

Meer berichten