Logo rij-instructie.nl

IBKI krijgt alleen maar pluimen

  actueel

IBKI heeft de zaken goed op orde. IBKI is solide, de kwaliteit van de examens is toereikend en ook de kwaliteit van 'het proces van examineren' is ok en de klanttevredenheid is hoog. Het enige dat voor verbetering vatbaar is, is dat de praktijkbegeleiding met een echte leerling moet worden gedaan, maar daar wordt aan gewerkt. Sterker: wanneer de behandeling van de wijziging van de WRM niet halverwege as afgebroken, dan zou dit al geregeld zijn.

Dit concludeert het bureau EC O&P in een wettelijk verlichte vijfjaarlijks onderzoek naar het reilen en zeilen van het orgaan.

De belangrijkste bevindingen (de tekst komt integraal uit het rapport):
IBKI is solide genoeg om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. De afgelopen 4 jaar zijn er geen problemen geweest die de continuïteit in gevaar brachten en op kleinere incidenten is adequaat gereageerd. De personen bij IBKI, Innovam (hier is IBKI onderdeel van), RDW en het ministerie van IenW die verantwoordelijk zijn voor de communicatie onderling, hebben een goed relatie. De goede relatie zorgt voor een goede informatiestroom en ook adviseren partijen elkaar gevraagd en ongevraagd, waar alle partijen voordeel bij hebben

Kwaliteit examens
De kwaliteit van de examens is op orde. IBKI handelt proactief naar aanleiding van feedback, ook als daar geen formele verplichting toe is. IBKI onderhoudt goede contacten met de (keten)partners en de branche om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Ook op IT-gebied handelt IBKI (pro)actief en investeert daarmee in de juiste kwantiteit en kwaliteit van de examens.

Kwaliteit proces
Ook de kwaliteit van het proces van examineren is in orde. IBKI maakt actief gebruik van een kwaliteitssysteem. Feedback wordt serieus genomen, geconstateerde problemen worden aangepakt. Het proces wordt klantgericht ingericht en geoptimaliseerd waarbij de doelmatigheid en doeltreffendheid niet uit het oog worden verloren.

Bedrijfsvoering adequaat
De bedrijfsvoering van IBKI is adequaat. De verantwoording verloopt elk jaar zonder bijzonderheden en volgens afspraak. Belangrijke indicatoren als wachttijden en prijzen ontwikkelen zich gunstig, de klanttevredenheid is hoog. De door IBKI in de praktijk gevolgde stappen dragen in voldoende mate bij aan de doelmatigheid van de taakuitvoering. Geconcludeerd kan worden dat de door IBKI in de praktijk gevolgde stappen goed bijdragen aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van de taakuitvoering.

Rijksgecommitteerden
Punt van aandacht is de continuïteit van de Rijksgecommitteerden: die wordt kwetsbaar genoemd. De groep bestaat uit 3 leden, waarvan 2 inmiddels een zeer hoge leeftijd hebben bereikt.

 Imago
De onafhankelijkheid van IBKI is in de inrichting van de organisatie goed gewaarborgd. De leiding en medewerkers zijn hier ook scherp op. Het blijft een aandachtspunt omdat de branche geluiden over vermeende afhankelijkheid, niet gefundeerd, laat horen. Deze geluiden hebben het IBKI de afgelopen jaren overigens niet bereikt.

Meer berichten