Logo rij-instructie.nl

Eerste Broodfonds rijscholenbranche is zeer waarschijnlijk

  actueel

Na vanavond is het eerste zogeheten Broodfonds in de rijscholensector waarschijnlijk een feit. Voor een speciale informatieavond in Apeldoorn die is georganiseerd door de LBKR hebben zich veertig mensen aangemeld. "Voor een broodfonds zijn 20 tot 25 mensen nodig, dus er is een reële kans dat het eerste rijscholen-Broodfonds er gaat komen", zegt Sandra Konings van autorijschool Konings in Apeldoorn.

Een Broodfonds is een vangnet voor zzp'ers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet kunnen of willen betalen. Momenteel zijn er 195 Broodfondsen in het land, plus nog een groot aantal in oprichting. In totaal hebben achtduizend zelfstandig ondernemers zich aangesloten bij zo'n fonds. Het principe is dat je je verenigt in een groep gelijkgestemden en dat je elke maand een bedrag apart zet dat je nodig denkt te hebben in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit bedrag stort je op je eigen broodfondsrekening. is iemand ziek, dan wordt dat doorgegeven aan het bestuur. Dat stelt alle deelnemers in de groep op de hoogte van wie er ziek is en vervolgens krijt diegene een maandelijkse schenking van alle deelnemers tezamen. Op het moment dat je vertrekt uit het fonds, neem je het bedrag dat op je eigen rekening staat weer mee.

LBKR
De LBKR heeft het initiatief genomen voor oprichting van een eerste Broodfonds in de branche en zoals het zich nu laat aanzien, gaat dat er komen. De informatieavond is vanavond om 19.30 uur in wijkcentrum de Groene Hoven in Apeldoorn en is voor iedere rijschoolhouder toegankelijk.

Meer berichten