Logo rij-instructie.nl

Gemengde gevoelens na Kamerdebat: 'Nu sanctie eraf is het einde'

  actueel

Gemengde gevoelens. Zo kan het gevoel in de branche over het verloop van het WRM-debat in de Tweede Kamer vorige week donderdag het best worden omschreven. Een breed gedragen gevoel is dat het goed is dat de Tweede Kamer oog heeft voor de problemen van de branche en deze samen met de branche wil aanpakken. Ook VRB-secretaris Irma Brauers en FAM-voorzitter Ruud Rutten zijn daarover te spreken. Maar aan de andere kant zijn ze verbijsterd dat het debat voornamelijk ging richting afschaffen van de sanctie op de praktijkbegeleiding. Er is namelijk nog zoveel meer te doen.

"Nu de sanctie eraf betekent voor mij het einde", stelt Rutten. "Want stel: de sanctie gaat er af per 1 juli 2019. De rest van de gesprekken en verdere invulling van de branche wordt dan naar de middellange- en lange termijn geschoven. Komt er in de tussentijd een kink in de kabel of, dat kan ook, zou het kabinet vallen, dan is het einde verhaal en mogelijk wordt het dan de komende jaren niet meer opgepakt. Dat zou een ramp zijn voor de branche."  

Verschillende belevingen
De VRB laat onder andere weten blij te zijn dat de Kamerleden zich hadden voorbereid op het wetsvoorstel, maar dat je aan de andere kant merkt dat er verschillende belevingen zijn bij de Kamerleden, "En dat zij de taken die aan de I&W, CBR en IBKI zijn toebedeeld niet goed inschatten. Ze denken dat het CBR invloed heeft op het controlesysteem, dat CBR toezicht heeft en houdt op de bevoegdheid. En de taken van IBKI en het IBKI register werden ook niet goed onder de loep gebracht en dat is heel  erg jammer." 
En ook: "Vervelend is dan ook dan weer dat alleen de excessen benoemd worden, waar we de afgelopen jaren steeds weer de kranten mee haalden, of onderwerp van een TV- of radio-inzending waren. Iedere keer opnieuw worden juist die rijscholen weer onderwerp van gesprek die het willens en wetens verzieken in deze branche."

De volledige reactie van de VRB plus andere reacties van branchespecialisten staan in de reguliere editie van Rij-instructie die zaterdag 13 oktober op de mat valt

Meer berichten