Logo rij-instructie.nl
Voor mensen die hun groot rijbewijs willen verengen en voor 75-plussers is de vragenlijst aangepast.
Voor mensen die hun groot rijbewijs willen verengen en voor 75-plussers is de vragenlijst aangepast.

CBR maakt nieuwe stappen in digitalisering rijgeschiktheidsproces

  actueel

Het CBR zet weer een belangrijke stap in de digitalisering van het rijgeschiktheidsproces. Vanaf vandaag gaan twee nieuwe digitale vragenlijsten voor de Gezondheidsverklaring live. Dit zijn de vragenlijsten voor mensen van 75 jaar en ouder en voor mensen die hun groot rijbewijs willen halen of verlengen. Deze vragenlijsten staan vanaf nu op MijnCBR.nl, het klantenportaal van het CBR. Rijschoolhouders en anderen kunnen na vandaag de vragenlijsten van de digitale gezondheidsverklaring op de website van het CBR inzien. Ze worden daar in de loop van de dag op geplaatst.

Met de nieuwe look en feel is het voor de klant en voor de keurend arts en medisch specialist gemakkelijker om de vragenlijst zo in te vullen dat we de benodigde informatie gericht ophalen. De vernieuwing van de vragen moet ertoe leiden dat mensen gerichter worden verwezen voor een medische beoordeling. De verwerking van de vragenlijsten, de keuringsverslagen (voorheen Geneeskundig verslag) en de rapporten en verslagen van de artsen gaat in toenemende mate via ons nieuwe systeem.

Nieuwe vragenlijsten, nieuwe stap
Het digitaliseren van het proces van rijgeschiktheid is een programma van jaren. Sinds januari zijn we stappen aan het zetten die ook direct zichtbaar zijn voor onze klanten. Zo hebben we begin dit jaar het klantenportaal, mijnCBR.nl, vernieuwd. Deze website is modern vormgegeven en geschikt voor mobiel en tablet, zodat mensen gemakkelijker hun gezondheidsverklaring kunnen invullen.
Vervolgens zijn de vragen van de vragenlijst voor de Gezondheidsverklaring vernieuwd. In eerste instantie alleen de vragenlijst voor de klanten die een verklaring aanvragen voor rijbewijs A, B, BE of T. Bij deze stap is ook de veiligheidsgraad verhoogd. Omdat het gaat om de uitwisseling van medische gegevens, wordt mensen nu gevraagd een DigiD met sms-code te gebruiken. Hiermee wordt de privacy beter beschermd. 

Overgangssituatie
Er blijft enige tijd sprake van een overgangssituatie. "We werken tijdelijk met twee systemen en daarmee ook met verschillende procedures en formulieren. Ook blijven de huidige papieren vragenlijsten nog even in omloop en gaat de Engelstalig Gezondheidsverklaring voorlopig nog via het oude systeem. We verwachten dat we eind 2018 helemaal overgestapt zijn op de nieuwe vragenlijsten, het nieuwe systeem en de nieuwe formulieren en werkwijzen", laat het CBR weten.  

Artsenportaal
Vanaf het derde kwartaal van dit jaar is het streven dat het mogelijk wordt voor keurend artsen en specialisten om hun bevindingen digitaal te delen met het CBR. Als dat kan, dan leidt het digitaal invullen van de Gezondheidsverklaring tot een aanzienlijk sneller proces. Dit zogeheten artsenportaal wordt ook weer stapsgewijs uitgebreid, zodat het als informatiebron gaat dienen voor klanten met gegevens over welke artsen digitaal werken, de kosten en wachttijd per arts.

Meer berichten