Logo rij-instructie.nl
Foto:

De VerkeersAcademie luidt noodklok: 'Aspirant-instructeurs kunnen geen stage lopen'

Of het CBR moet meerijden tijdens de stage toestaan of deze stage-eis moet komen te vervallen. Gebeurt dat niet, dan dreigen honderden aspirant instructeurs niet aan de slag te kunnen.

Met deze noodkreet wendt De VerkeersAcadamie zich vandaag tot minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens Gijs Kantelberg, directeur van De VerkeersAcademie, is hij normaal niet van 'aan de bel trekken', maar nu wel want  het water stijgt hoger en hoger. '"We zien op dit moment geen andere mogelijkheden om een prangende kwestie aan de orde te stellen."

Waar het om gaat, is het volgende: "Er is overleg tussen IBKI, CBR en I&W over het stagelopen door aspirant-instructeurs. Het overleg gaat met name het meelopen van een toets of examen. We bevinden ons nu in de waanzinnigste situatie, die wij de afgelopen 20 jaar hebben meegemaakt als grootste opleidingsinstituut van Nederland. Drie wijzende overheidsinstanties. IBKI vraagt, uw departement geeft opdracht aan CBR, CBR weigert deze uit te voeren. Een mobile perpetuum."

'Het gaat om mensen, om complete gezinnen, die niet aan het werk kunnen of zelfs helemaal zonder inkomen zitten' 

Wordt niet snel een knoop doorgehakt, dan kunnen studenten hun opleiding niet afronden. "Het gaat om mensen, om complete gezinnen, die niet aan het werk kunnen of zelfs helemaal zonder inkomen zitten. Wij vragen u als minister om zo snel mogelijk een beslissing af te dwingen. Ofwel CBR moet meerijden toestaan ofwel deze stage-eis komt tijdelijk te vervallen." 

Meer berichten