Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

Minder bekeuringen in eerste vier maanden

Er worden minder bekeuringen uitgeschreven wegens te snel rijde, handheld bellen en door rood licht rijden. Dit blijkt uit cijfers over de eerste vier van dit jaar. In de eerste vier maanden van 2019 zijn 2.729.233 verkeersovertredingen geconstateerd voor deze overtredingen, tegenover 3.084.414 een jaar eerder. 

Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens te hard rijden en voor een groot deel worden deze verkeersovertredingen geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen. In het eerste tertiaal van 2019 zijn 1.105.590 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 1.241.398 in dezelfde periode een jaar eerder. Bij mobiele radarsets was een daling te zien van 619.608 geconstateerde snelheidsovertredingen in de eerste maanden van 2018 naar 560.492 dit jaar. Met trajectcontrolesystemen werden in de eerste vier maanden van dit jaar 528.102 snelheidsovertredingen geconstateerd, tegen 670.445 in dezelfde periode in 2018.

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen voor de daling van het aantal overtredingen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de verkeersdrukte op de Nederlandse wegen is toegenomen. Als er files staan, kan er over het algemeen niet te hard worden gereden. Daarnaast weten de meeste bestuurders op een gegeven moment waar de flitspalen en trajectcontroles staan, waardoor ze op die plek minder snel de toegestane snelheid zullen overschrijden. Verder hebben werkzaamheden plaatsgevonden, waardoor flitspalen en trajectcontrolesystemen tijdelijk hebben uitgestaan.

Meer berichten