Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

PROTOCOL VEILIG LESGEVEN: check leerlingen, airco en luchtventilatie blijven liefst uit en desinfecteer auto na elke les

De brancheorganisaties hebben vandaag aan hun leden het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ gestuurd waaraan elke rijinstructeur moet voldoen nadat er vanaf 11 mei weer kan worden begonnen met lesgeven. Dit zijn de maatregelen die moeten worden genomen:

A. Check vooraf. De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:
- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

B. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

C. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

D. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten komt nog een checklist).

E. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig (dus vrijwillig) besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Meer berichten