Logo rij-instructie.nl

Examinering directiechauffeur blijft dit jaar bij het CBR

  actueel

Het CBR gaat ook in 2020 gewoon door met het afnemen van de examens directiechauffeur. Dit geldt zowel voor de theorie- als praktijkexamens (CCV-D1 en CCV-D2).

Dit leert navraag bij het CBR. Aanleiding voor de vraag of dit eindig zou zijn, is dat een aantal opleiders van directiechauffeurs onder andere via social media laten weten boos te zijn op één opleider die volgens hen in de markt laat weten dat het CBR zou stoppen met het examineren van directiechauffeurs.
Dat was wél de bedoeling en is het nog steeds, maar het is er nog niet van gekomen. De reden is dat het CBR het niet is gelukt om in samenwerking met de branche een 'alternatieve route' te vinden, die voldoet aan de wensen van alle betrokkenen. Dit jaar wordt dit overleg voortgezet. Behoud van de vrijstelling voor het chauffeursdiploma Taxi en/of het behoud van een vorm van onafhankelijke examinering zijn hierbij belangrijke onderwerpen van gesprek.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten