Logo rij-instructie.nl
Foto:

Smartphonegebruik het hoogst onder truckchauffeurs

  actueel

Het gebruik van de smartphone door automobilisten neemt snel toe. Dit blijkt uit een onderzoek in 2018 waarbij op een aantal locaties het smartphonegebruik door bestuurders van vracht-, bestel- en personenauto's is gemeten. Ongeveer 15 procent van de bestuurders bleek gebruik te maken van de smartphone, waard it in 2016 7 [procent was: meer dan een verdubbeling dus. En het blijkt dat het smartphonegebruik het hoogst is onder bestuurders van vrachtauto's en op snelwegen. 

Dit onderzoek kreeg een vervolg in het voorjaar van 2019, toen observaties zijn uitgevoerd naar apparatuurgebruik (bijvoorbeeld smartphones of mp3-spelers) door fietsers. Van de 7.412 geobserveerde fietsers gebruikte meer dan een kwart (28 procent) apparatuur; 22 procent luisterde muziek, 4 procent bediende een scherm en 3 procent was aan het bellen. Tijdens de voorgaande meting in 2017 was het percentage fietsers dat apparatuur gebruikte 23 procent.

Vermoeidheid

Ook is in een internationaal onderzoek over verkeersgedrag in 2018 de volgende vraag opgenomen over vermoeidheid: "Hoe vaak heeft u in de afgelopen 30 dagen als autobestuurder het volgende gedrag vertoond? … rijden terwijl u zo moe was dat u moeite had om uw ogen op te houden?" In Nederland gaf 78% van de respondenten aan de afgelopen 30 dagen nooit zo erg vermoeid te zijn geweest als wordt gevraagd, terwijl 21% aangaf één of meer keer moeite te hebben gehad om de ogen open te houden. Nederland scoort daarmee vergelijkbaar met het Europese gemiddelde.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten