Logo rij-instructie.nl

Minimum leeftijd besturen bijzondere bromfiets op 1 juli naar 16 jaar

  actueel

Minister Van Nieuwenhuizen wil de minimum leeftijd waarop een 'bijzondere bromfiets' mag worden bestuurd op 16 jaar vaststellen. De beoogde datum is 1 juli dit jaar. Deze eis gaat gelden voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers, gehandicaptenvoertuigen, motorrijtuigen met beperkte snelheid en bestuurders van motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijsplicht geldt.

Dit staat in een zogeheten Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. In het Reglement Rijbewijzen staat nauwkeurig omschreven voor welke voertuigen welke eisen gelden om het te mogen besturen. Onder de nieuwe regeling zullen onder andere de Stint en de Segway vallen.
Een andere regel die in de pijplijn zit, is dat dit soort voertuigen in vervolg over twee buitenspiegels moeten beschikken.
Het Ontwerpbesluit is met een aanbiedingsbrief onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Die moet er zich nog over uitspreken, maar gezien de recente problemen met de Stint en de aandacht voor de verkeersveiligheid is er en zeer grote kans dat dit wordt aangenomen.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten