Logo rij-instructie.nl
Foto: Bussums Nieuws

'Nederland kan zich niet veroorloven dat 2020 een verloren jaar wordt voor de verkeersveiligheid'

  actueel

De zogeheten Verkeersveiligheidscoalitie laat weten dat Nederland zich niet kan veroorloven dat 2020 een verloren jaar wordt voor verkeersveiligheid.

Dit meldt dit samenwerkingsverband van allerlei organisaties (o.a. Veilig Verkeer Nederland, ANWB, Verbond van Verzekeraars, Fietsersbond, TNO, CROW en RAI Vereniging). die zich bezighouden met verkeersveiligheid naar aanleiding van het bericht dat dat het aantal ernstig verkeersgewonden en -doden opnieuw is gestegen. In 2018 vielen 21.700 ernstig gewonden, zo'n 1.000 meer dan in 2017. Deze toename komt bovenop het aantal verkeersdoden dat vorig jaar met 11 procent steeg naar 678.

Uit de zogeheten verzamelbrief van de minister aan de Tweede Kamer concludeert de Verkeersveiligheidscoalitie dat pas in het voorjaar zal worden bepaald welke voorwaarden worden gesteld aan cofinanciering van het door de minister toegezegde bedrag van 50 miljoen per jaar tot 2030. Pas in het najaar van 2020 mogen investeringsbesluiten worden verwacht.  Ook van de  uitbreiding van de handhavingscapaciteit waar de coalitie al jaren voor pleit mag op de korte termijn niet veel worden verwacht. Volgens de minister vraagt dat nog veel en ingewikkeld overleg. De Verkeersveiligheidscoalitie maakt zich hier ernstige zorgen over.
"Al met al een zeer teleurstellend resultaat bij de noodzakelijke inzet van de gezamenlijke overheden om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en het leed van slachtoffers te voorkomen", laat de Veiligheidscoalitie weten.
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten