Logo rij-instructie.nl
Foto: André Verheul

Aantal verkeersdoden stijgt weer, nu naar 678

  actueel

In 2018 vielen 678 doden in het Nederlandse verkeer, liefst 65 meer dan in 2017. De dalende trend die er jarenlang was, is sinds 2013 zelfs omgebogen in een stijgende trend. Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2018 toegenomen tot 21.700, circa 1.000 meer dan in 2017. Vooral dodelijke slachtoffers onder de fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers, en  op 30 km/uur-wegen vertonen de afgelopen tien jaar een ongunstige ontwikkeling.

Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2019. van de SWOV. De wetenschappelijk organisatie concludeert opnieuw dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Mogelijk verklarende factoren voor de stijging in het aantal dodelijke slachtoffers zijn:
- De toegenomen mobiliteit , als gevolg van de gunstige economische situatie;
- de vergrijzing van de samenleving: ouderen zijn fysiek kwetsbaar;
- de toename van het gebruik van telefoon en andere apparatuur in de auto en op de fiets;
- afgenomen handhavingsinspanningen.

Ernstig verkeersgewonden

In 2018 vielen er naar schatting 21.700 ernstig verkeersgewonden in het verkeer. Dit zijn er ongeveer 1.000 meer (+5 procent) dan in 2017. Het is op dit moment helaas nog steeds niet mogelijk om op basis van de huidige schatting meer gedetailleerde uitspraken te doen over de ontwikkelingen van het aantal ernstig verkeersgewonden naar de vervoerswijze van de slachtoffers. Dit hangt samen met de kwaliteit van de verkeersongevallenregistratie door de politie (BRON).

Financiering van maatregelen

Met het regeerakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn de eerste stappen gezet met het doel het tij te keren. Op 11 december 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen laten weten dat zij tot 2030 50 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiermee wordt er voor het eerst in 15 jaar substantieel extra in verkeersveiligheid geïnvesteerd.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten