Logo rij-instructie.nl
Foto: BOVAG

'Nudgen' en 'coachen' om veiliger gedrag bij bestuurders te stimuleren

  actueel

Het project MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic), begonnen op 1 mei 2017, loopt 3,5 jaar en is gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel is om met behulp van sensor-based feedback als 'nudgen' en 'coachen' nieuwe maatregelen te ontwikkelen om bestuurders en fietsers te sturen op veiliger gedrag. De bedachte maatregelen gaan gedurende en half jaar door mensen in alledaagse situaties worden getoetst.

'Nudging' stimuleert weggebruikers 'onbewust' om een gewenste keuze te maken. Deze onbewuste gedragsbeïnvloeding zal ertoe leiden dat risicovolle situaties worden vermeden - wat zal leiden tot minder ongevallen in het algemeen. MeBeSafe zal deze maatregelen toepassen via veiligheidssystemen (ADAS) in de auto en via de weginfrastructuur. 

De oplossingen ontwikkeld binnen het MeBeSafe project (SWOV is een van de 15 partners in dit onderzoek) worden grondig getest in meerdere vooronderzoeken om te verzekeren dat ze de best mogelijke oplossingen tot nu toe zijn. MeBeSafe testte een reeks verschillende oplossingen in Gotenburg en Eindhoven, van een signaal in het voertuig om de aandacht van autobestuurders voor fietsers te vergroten, tot een rij lampen die een illusie van licht creëren dat naar de bestuurder toe beweegt, evenals strepen op de weg om fietsers te beïnvloeden en een app om vrachtwagenchauffeurs te coachen.

Deze maatregelen gaan nu in de praktijk toegepast worden om de effecten te kunnen evalueren. Gedurende een periode van zes maanden zullen ze door mensen in alledaagse situaties worden getest om nauwkeurige statistieken te verkrijgen over hoe ze werken, voor wie ze werken en hoe ze de straten veiliger kunnen maken.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten