Logo rij-instructie.nl

BREAKING: Nieuwe WRM gaat in op 1 april/Minister: 'We zijn met de rijscholenbranche op de goede weg'

  actueel

- De vernieuwde WRM gaat in op 1 april volgend jaar en niet, zoals de bedoeling was, op 1 januari van het nieuwe jaar. 
- Minister Van Nieuwenhuizen is blij met het initiatief 'Samen sterk' dat op 7 november is gestart. "De eensgezindheid en de wil binnen de branche om deze handschoen samen op te pakken vormen voor mij de bevestiging dat we op de goede weg zijn."
- Tijdens de praktijkbegeleiding moet worden lesgegeven aan een 'echte leerling'.
- De zogeheten 'vijfjaarseis' wordt niet ingevoerd.
- Op de WRM-pas komt een pasfoto.
- De bijscholing 'wet- en regelgeving' wordt verplicht.
- Vooralsnog komt er geen rijscholenregister.

Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze onder andere antwoorden geeft op alle moties die zijn ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel om de WRM te vernieuwen. Een van de moties kwam van SP-Kamerlid Cem Laçin die de minister vroeg om een nieuwe invulling van de praktijkbegeleiding (pb). Dit was bij de behandeling van het wetsvoorstel begin december vorig jaar de 'heetste aardappel' en nadien is er veel over gezegd en geschreven. 

Echte leerling
Met name het lesgeven aan een 'echte leerling' was (en is eigenlijk nog steeds) een heet hangijzer. Onlangs nog plaatste het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) hier vraagtekens bij. Maar de minister houdt voet bij stuk: de echte leerling tijdens de pb wordt een eis. In de Regeling rijonderricht motorrijtuigen (RMM) wordt de verplichting opgenomen dat les moet worden gegeven aan een 'echte leerling', in combinatie met een door de examinator te bepalen lesonderwerp met daarbij behorend protocol. "Daarmee wordt een meer natuurlijke praktijksituatie gecreëerd", aldus de minister.

Geen vijfjaarseis
De minister voelt verder momenteel niets voor invoering van de vijfjaarseis, waar Laçin ook om heeft gevraagd. Deze houdt in dat iemand pas rijinstructeur mag worden nadat zij of hij minimaal vijf jaar over een rijbewijs beschikt. Volgens de minister is onduidelijk in hoeverre deze eis een positief effect zou hebben én niet duidelijk is of deze eis negatieve gevolgen zal hebben, bijvoorbeeld in hoeverre deze de instroom van nieuwe instructeurs zal belemmeren.

Pasfoto
Door een wijziging van de RMM wordt verder een pasfoto op de WRM-pas verplicht. "Ook IBKI en het CBR hechten aan de pasfoto als onderdeel van het WRM-certificaat om rijinstructeurs te kunnen identificeren."

Bijscholing
De minister gaat verder de bijscholing 'wet- en regelgeving' verplicht stellen, dit naar aanleiding van een motie van PVV-Kamerlid Roy van Aalst. "De bijscholing  van de rijinstructeur wordt gecertificeerd door het IBKI. De controle bestaat uit het didactisch screenen van de bijscholingen. Hierdoor is sprake van voldoende waarborgen voor ene hoogwaardige bijscholing van de rijinstructeur", laat Van Nieuwenhuizen weten.

Geen rijscholenregister
D66-Kamerlid Matthijs Sienot had gevraagd om een rijscholenregister, maar dat gaat er vooralsnog niet komen. Of althans, de minister gaat dit niet verplicht stellen. "Ik bezie met de branche of een rijscholenregister bijdraagt aan het oplossen van knelpunten", aldus de minister. Een rijscholenregister is ook één van de onderwerpen die op 7 november zijn behandeld en die wellicht een plek krijgt in het Startdocument+ dat in het voorjaar vanuit 'Samen sterk' aan de minister wordt overhandigd.

 
 
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten