Logo rij-instructie.nl

CBR wil chauffeur op digitale snelweg, maar 40 procent zit daar nog niet

  actueel

Chauffeurs die zich al dan niet in paniek bij het CBR melden omdat hun rijbewijs is verlopen, worden met de grootste spoed geholpen. Dit laat het CBR weten na alle kritiek die het kreeg op de afhandeling van gezondheidsverklaringen van beroepschauffeurs. Ook is er een nieuwe digitaliseringsslag gemaakt. Er is nog wel een fikse uitdaging, want 40 procent van de chauffeurs communiceert nog op papier met het CBR en het CBR wil naar 100 procent.

Het CBR loopt momenteel spitsroeden op dit gebied, want met name vanuit Transport en logistiek Nederland (TLN) is de aanval geopend. Het blijkt namelijk dat de gezondheidsverklaring lang niet altijd op tijd wordt afgerond, waardoor chauffeurs werkloos thuis zitten. Het CBR erkent dit en betreurt dit. De reden is dat het te druk is. Ongeveer 60.000 mensen met het C- en D-rijbewijs vernieuwden vorig jaar het rijbewijs en er kwamen rond 20.000 nieuwe groot-rijbewijsbezitters bij. Juist omdat het rijbewijs voor beroepschauffeurs zo belangrijk is, krijgen zij voorrang, laat het CBR weten. In 2018 kreeg ruim 98% van de mensen met een groot rijbewijs (CDE) binnen de vier maanden duidelijkheid, 99 procent binnen vijf maanden. Desondanks duurde het in 2018 bij ongeveer 2 procent van de personen met een groot rijbewijs (dit zijn niet allemaal beroepschauffeurs) langer dan 4 maanden. Daardaar ligt het CBR zwaar onder vuur.

Digitale proces
Sinds vorige week behandelt het CBR alle nieuwe gezondheidsverklaringen van (aankomende) beroepschauffeurs in het nieuwe, digitale proces en ook dat moet helpen. Hierdoor krijgen deze chauffeurs sneller duidelijkheid over hun rijbewijs, laat het CBR weten.

Met de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring door een bedrijfsarts of arbo-arts, beoordeelt het CBR elke vijf jaar de gezondheid van houders van een groot rijbewijs. Als aanvullend ook een beoordeling van een medisch specialist nodig is, kan dit normaal gesproken vier maanden duren. Met het nieuwe, digitale proces verwacht CBR de doorlooptijd van het gehele proces met enkele weken te verkorten.

60 procent
De chauffeurs moeten er wel in mee gaan en daar is nog veel winst te halen. Rond 60 procent van de beroepschauffeurs verstuurt nu de gezondheidsverklaring digitaal via de website MijnCBR, maar 40 procent dus nog niet. De bedrijfsarts kan vanaf nu voor iedere chauffeur het benodigde keuringsverslag direct digitaal, via Zorgdomein, naar het CBR sturen. Als er geen medische belemmeringen zijn, hoort de chauffeur doorgaans binnen enkele dagen het besluit van het CBR. "Hiermee is de hele keten digitaal: van de verklaring van de klant, verwijzing naar een arts, terugkoppeling van de keuringsarts tot en met het besluit van het CBR. De papieren route blijft mogelijk maar digitaal gaat sneller, alleen al omdat invulfouten op de formulieren direct zichtbaar zijn en er geen post heen en weer gestuurd hoeft te worden", laat het CBR weten.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten