Logo rij-instructie.nl
In Huis Het Bosch in Lexmond vindt de ledenvergadering van de VRB plaats.
In Huis Het Bosch in Lexmond vindt de ledenvergadering van de VRB plaats.

Gastspreker bij ledenvergadering VRB over (voorkomen van) financieel zwaar weer

  actueel

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VRB op vrijdag 25 januari wordt aandacht geschonken aan 'kleine ondernemers' die in financieel zwaar weer terechtkomen -meer specifiek aan het voorkomen ervan- en aan ondernemers die gezond willen groeien. Hiervoor is een gastspreker stichting Ondernemersklankbord MKB-ondernemers uitgenodigd. Aanmelden voor de ledenvergadering staat open voor leden van de VRB en kan nog tot en met aankomend weekend.

Al bijna veertig jaar ondersteunen de adviseurs van de stichting Ondernemersklankbord MKB-ondernemers bij hun bedrijfsvoering. Deze voormalige topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven dragen hiermee in grote mate bij aan de versterking van de ruggengraat van de economie. De drie O's die het OKB hanteert zijn Onafhankelijk, Onbaatzuchtig en Onpartijdig en het centrale motto is 'OKB helpt MKB.' 

Zeer geschikt

Het Ondernemersklankbord is er vooral voor ondernemers die in zwaar weer verkeren (of dreigen te raken) en bij wie de middelen ontbreken om dure adviezen in te winnen, alsook voor de ondernemer die wil groeien. In de afgelopen jaren voorkwamen de adviseurs van het OKB met hun adviezen vele faillissementen, waaronder ook rijschoolhouders. Het onderwerp is dan ook bij uitstek geschikt voor de rijscholenbranche, aangezien hier de overgrote meerderheid bestaat uit zzp' ers en kleine ondernemers.

Stroomschema WRM
Tijdens de algemene ledenvergadering komen verder de geijkte bestuurlijke items aan de orde én er wordt een toelichting gegeven op het onlangs door de VRB en FAM gemaakte schematische zogeheten stroomschema over de gevolgen van de vernieuwde WRM voor de rijinstructeur. De leden van de VRB plus een aantal ingewijden in de branche hebben dit schema ontvangen en het blijkt, zo laat de VRB weten, dat dit een goed inzicht geeft in de consequenties van de genomen besluiten.

Huis Het Bosch
De vergadering wordt gehouden in Huis Het Bosch in Lexmond. De inloop is vanaf 15.00 uur, waarna van 15.30 uur tot 18.00 de vergadering plaats zal vinden. Aansluitend is er een gezellig samenzijn met een Indisch buffet. 

Aanmelden voor de vergadering kan via info@vrb.nu of vrb-secretaris@vrb.nu

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten