Logo rij-instructie.nl

VVN traint e-bikers, maar is dit geen kans voor rijscholenbranche?

  actueel

Mensen optimaal een voertuig laten besturen, is bij uitstek het speelveld van verkeersscholen en rijinstructeurs. Toch zijn er amper rijscholen die een training aanbieden voor gebruikers van een -e-bike. Hier liggen kansen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) is er samen met gazelle Nederland inmiddels al mee gestart en het is druk.

Het aantal fietsdoden stigt de laatste jaren. In 2016 zijn 189 fietsers verongelukt, van wie 135 mensen 60 jaar of ouder zijn, 71 procent van alle fietsdoden. Bij de gewonden zien we dat 47 procent ouder is dan 60 jaar. Hierbij gaat het veelal om eenzijdige ongelukken. Vooral bij de 80-plussers. Onder andere de opmars van de elektrische fiets speelt een rol. Sommige e-bikers hebben meer reactietijd nodig op dit type fiets en dat moet je onder de knie krijgen.

Tips en praktische handvatten
Hoeveel ervaring sommige fietsers ook hebben, bij de bevordering van de stuurmanskust heeft iedereen baat. Om die reden organiseren instructeurs van Veilig Verkeer Nederland en experts van Gazelle gezamenlijk zes trainingen in de Gazelle Experience Centers in Amersfoort, Waalwijk en Groningen. Accent ligt op het herkennen van risico's en het inschatten van complexe verkeerssituaties. De deelnemers krijgen handvatten hoe zij op zulke momenten het best kunnen handelen. Er zijn eveneens praktijkoefeningen die broodnodig zijn voor mensen met een elektrische fiets. Daarna stopt vooralsnog dit project, waarna er nog een wereld te winnen is. En waarom zou de rijscholenbranche daar niet in kunnen duiken?


 

Meer berichten