Logo rij-instructie.nl
Het trainen van gevaarherkenning kan het kijkgedrag van de beginnende bestuurder verbeteren.
Het trainen van gevaarherkenning kan het kijkgedrag van de beginnende bestuurder verbeteren.

'Trainen gevaarherkenning kan kijkgedrag beginnende bestuurder verbeteren'

"Het trainen van gevaarherkenning kan het kijkgedrag van beginnende bestuurders verbeteren en daarmee het ongevalsrisico verlagen Het volgen van een training zou meer gestimuleerd kunnen worden. Deze training zou idealiter ook een feedback-component moeten bevatten, waarbij inzicht wordt verkregen over de eigen gevaarherkenning ten opzichte van andere weggebruikers."

Dit schrijft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in haar jaarverslag over 2019. In het jaarverslag wordt en hoofdstuk gewijd aan rijbewijzen - meer specifiek aan rijbewijs B - en daarin breekt de stichting onder andere een lans voor het trainen van gevaarherkenning. "Deze training zou idealiter ook een feedback-component moeten bevatten, waarbij inzicht wordt verkregen over de eigen gevaarherkenning ten opzichte van andere weggebruikers", laat de SWOV optekenen.

Getrapt rijbewijs
Een ander goed instrument is een getrapt rijbewijs, aldus de SWOV. Dat is er in zekere zin al met 2toDrive, maar dit zou kunnen worden uitgebreid. "Het invoeren van een tussenfase waarbij jongeren alleen onder relatief veilige omstandigheden mogen rijden (bijvoorbeeld geen alcohol, geen jonge passagiers) zou tot verlaging van het risico van beginnende bestuurders kunnen leiden. Dit geeft de beginnende bestuurder meer tijd om te oefenen en ervaring op te doen in situaties die niet al bij voorbaat risico-verhogend zijn. Veiligheidseffecten van een getrapt rijbewijs zijn vooral het gevolg van uitstel van blootstelling aan gevaarlijke rij-omstandigheden en het rijden onder begeleiding; er zijn geen sterke aanwijzingen dat jongeren door het getrapt rijbewijssysteem ook beter leren rijden." 

Aanvullende trainingen
Als derde worden aanvullende trainingen voor beginners genoemd. De voortgezette rijopleiding in Oostenrijk wordt als voorbeeld genoemd. "Dit is wel een heel intensieve opleiding waarbij beginnende bestuurders in de loop van twee jaar zes keer terugkomen voor een cursusdag waarbij rijvaardigheidsanalyses, groepsdiscussies en een verkeersveiligheidstrainingen worden aangeboden. Daarnaast kan een algemene training voor jongeren op het gebied van het verminderen van risicogedrag en het verhogen van weerbaarheid (waarbij ook aandacht wordt besteed aan het gedrag in het verkeer) wellicht ook in Nederland een positief effect hebben op het ongevalsrisico van jonge bestuurders", aldus de SWOV..

Meer berichten