Logo rij-instructie.nl
Foto:

CBR ligt weer onder vuur

En weer bekruipt de rijscholensector dat het CBR op dit moment niet best acteert, want het exameninstituut blijkt niet bij machte de herstart van de rijscholen in goede banen te leiden. Terwijl het CBR gewaarschuwd is, onder anderen door rijschoolhouder Boudewijn Pijnappel, die bij brancheorganisatie LBKR in de Raad van Toezicht zit. Vanavond klaagde hij bij 'Hart van Nederland' bij SBS6 zijn nood, in de hoop dat er iets positiefs mee gebeurt. Volgens Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR, probeert het CBR de examens inmiddels zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Op de hem bekende luchtige wijze kondigde Alexander Pechtold tijdens de ledenvergadering van de VRB eind januari aan dat ieder VRB-lid hem mocht mailen met zinvolle suggesties of brandende vragen. Hij gaf zelfs zijn e-mailadres door.
Het is niet bekend hoeveel rijschoolhouders daar gebruik van hebben gemaakt, maar Boudewijn Pijnappel in elk geval wel. Op 14 april (let op: in de eerdere berichtgeving stond hier 14 maart, maar dat was niet goed en is aangepast-red.) mailde hij Pechtold en deed hem acht tips aan de hand om, als de tijd daar zou zijn, om de herstart in goede banen te leiden. Op een antwoord wacht hij nog steeds.

We kregen de mail van Boudewijn Pijnappel toegestuurd zodat helder is wat zijn voorstel is: 

Mijn voorstel is het volgende:

  • Als er een datum komt dat we weer aan “opengaan” plaats dan het schema van alle examens weer op die op maandag 16 maart is stop gezet óók in dezelfde volgorde weer terug op TOP online.
  • Hierdoor wordt het eerlijkst gehandeld en kan niemand erop tegen zijn. Er zijn bijna geen rijlessen meer gegeven tijdens deze “lockdown” periode!!
  • De rijscholen moeten dan nog wel met hun kandidaten zich goed kunnen voor bereiden op het examen. De rijscholen moeten kunnen beginnen met een klein “voorsprongetje” Bijvoorbeeld met de aankondiging op ‘n donderdagavond 19:00 uur (dit in overleg met het Ministerie) dat vanaf as maandag het CBR weer gaat beginnen met de activiteiten. Op deze manier hebben de rijscholen én de kandidaten die immers al klaar waren voor de examens en/of TTT nog 3 dagen (dé vrijdag en het weekend) de tijd om alles even op te frissen. Dit geldt alleen voor de maandagkandidaten, daarna wordt het steeds meer werkbaar.
  • Geef op het moment van de aankondiging aan, dat alle rijscholen en kandidaten de dan geplande examens kosteloos mogen annuleren, mocht het een der partijen willen afzien van de op dat moment geplande examentijd. Zij moeten daarna weer gewoon opnieuw inplannen via top mét het dan geldende wachttijd. De leeg gekomen plaatsen kunnen dan weer direct geëtaleerd worden.
  • Mijn ervaring is dat iedereen in de startblokken staat op weer te beginnen. Op deze manier is het eenvoudigst, het snelst en het eerlijkst.

Na de versoepeling van de “lockdown” 

- Ik voorspel dat er zich extra een aantal kandidaten zullen aanmelden, maar daarentegen ook een aantal kandidaten het rijlessen zullen uitstellen i.p.v. de financiën;

- Als het einde van de “Lockdown” van het CBR inzicht komt, dan is het misschien verstandig om een oproep te doen in de media aan alle (theorie)examenkandidaten goed te laten voorbereiden op de komende (theorie) examens.

- Zelf verwacht ik geen enorme toeloop van kandidaten, immers hebben velen nu even “géén geld” en zullen het rijbewijs uitstellen. Wellicht dat dit in evenwicht zal zijn met de opgelopen achterstand.

- De hygiënemaatregelen zoals ze waren vóór 16 maart blijven ook gewoon van kracht, wellicht met mogelijk meerdere aanpassingen:
1. De examen aanvangstijden kunnen worden aangepast om grote toestroom van praktijkkandidaten te verdelen. Dit door “oneven” tafelnummer op het gebruikelijk tijdstip te laten beginnen en de “even” tafelnummers 20 a 25 minuten later te laten beginnen; Daarbij de rijschoolhouders ook vragen om niet te vroeg naar het CBR wachtruimte te komen, maar wél op tijd natuurlijk!
2. De examinatoren, rijschoolhouders én de kandidaat, kunnen worden geadviseerd cq verplicht worden om mondkapjes te gebruiken;
3. Bij twijfel van gezondheid van kandidaat en/óf instructeur, het examen afblazen;
4. Bij de theorie-examens de bezetting te verlagen door “om en om” de tafels te gebruiken; Met avond en weekenden openstellingen ter compensatie;
5. De instructeurs mogen tijdelijk niet meerijden met het examen en Toetsen;
6. Aan de tafel bij het voor-en nagesprek zou een scherm geplaatst kunnen worden. De examinator en de kandidaat zitten recht tegenover elkaar, in de auto juist naast elkaar die zou iets minder kans op besmetting kunnen geven.

Niets mee gedaan
Prima tips, maar het CBR heeft er niets mee gedaan, tot grote teleurstelling van Pijnappel, van collega-rijschoolhouder Henry Schouten die eveneens in het programma zijn nood klaagde en ongetwijfeld van veel meer rijschoolhouders.

Erg boos
Pijnappel zei in het programma 'erg boos' te zijn. "Je kunt niet inloggen, of je wordt er weer uit gegooid of je kunt geen examens reserveren", vatte hij de problemen samen. Pijnappel had eigenlijk verwacht dat dat de kandidaten die op 16 maart z\ouden afrijden, een dag na de lockdown, voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van examens, maar dat is niet het geval constateert hij. Iedereen die al had moeten afrijden is op dezelfde hoop terecht gekomen en moet nu maar hopen er snel doorheen te komen bij het CBR. Schouten noemde het in het programma 'eeuwig zonde' dat dit allemaal zo loopt.

Zo eerlijk mogelijk
Pechtold laat in het programma weten dat het CBR er alles aan doet iedereen zo eerlijk mogelijk te helpen. "Er zijn heel veel mensen die de afgelopen weken hebben doorgeleerd voor theorie of die wachten op hun praktijk en dat nu willen doen. En we willen voorrang geven aan al diegenen die we hebben moeten teleurstellen de afgelopen weken."
"En we hebben ook nog te maken met dat grote rijscholen die in een keer heel veel mensen willen inplannen of mensen die allen willen plannen. Allemaal moeten we het op een eerlijke manier verdelen."

Meer berichten