Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

Als steunmaatregelen zo blijven, dan gaan er harde klappen vallen

De vier brancheorganisaties BOVAG, FAM, VRB en LBKR houden hun hart vast voor de branche als het blijft bij de huidige compensatiemaatregelen voor bedrijven. Hierdoor vallen veel rijschoolhouders buiten de boot en dat is onacceptabel. Daarom wordt aangedrongen voor extra maatregelen die specifiek op deze branche zijn toegespitst en om aan te haken bij de maatregelen voor bedrijven waar de omzet van de ene op de andere dag naar nul is gekelderd: een situatie die ook voor deze sector geldt.

Het grootste probleem zit bij de eenmalige bijdrage van 4000 euro als tegemoetkoming voor hun vaste lasten die alleen wordt verstrekt wanneer een rijschoolhouder niet op het privéadres van de rijschoolhouder gevestigd mag zijn. In de praktijk geldt dat bij veel meer dan de helft (een schatting is 80 procent) privé en zakelijk adres hetzelfde zijn, want veel rijschoolhouders werken nu eenmaal vanuit huis.  

Gisteren stuurde de VRB een informatiebrief aan alle leden waarin wordt uitgelegd waarom wordt aangedrongen op en aparte regeling: "Dit omdat het merendeel van de rijscholen geen fysieke inrichting buiten het eigen huis heeft zoals nu in de regeling staat benoemd, maar wel een of meer voertuig(en) waar wel degelijk vaste lasten aan verbonden zijn. We hebben gevraagd om dit in lijn te brengen met de uitzonderingsregeling die voor de horeca is bepaald, zodat ook onze branche aanspraak kan maken op de eenmalige ondersteuning van 4000 euro."

De brancheorganisaties hebben tevens gevraagd dat de branche toegang krijgt tot het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze geldt voor branches met zogeheten contactberoepen, de horeca en de reisbranche. "De van overheidswege opgelegde maatregel tot het staken van alle activiteiten (beroepsverbod) betekent binnen onze branche een directe omzetdaling van 100 procent", meldt de VRB hierover aan de leden. En ook willen de organisaties dat de sector als zeer urgent wordt aangemerkt bij de regeling ?Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) en NOW en ?voorrang krijgt bij de behandeling van hun aanvraag. ?

Meer berichten