Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

Meer dan helft BOVAG-rijscholen meldt nu al omzetdaling van gemiddeld ruim 80 procent

Van de 113 BOVAG-rijscholen die hebben meegedaan aan de eerste Coronamonitor, meldt meer dan 50 procent een omzetdaling van gemiddeld 82,5 procent. Voor bijna de helft (46 procent) is het nog te vroeg aan te geven wat de crisis doet met de omzet. Maar dit is pas het begin: er gat nog veel meer pijn worden geleden in de rijscholenbranche.

De sector blijkt, zo wordt de monitor gesteld, ernstig verdeeld over de CBR-maatregel en dan met name over het gegeven dat rijschoolhouders zelf mogen beslissen of ze doorwerken of niet. Ongeveer 80 procent van de rijscholen is inmiddels gestopt en het is aannemelijk dat dit aantal zal oplopen, ook zonder een eventueel lesverbod. “Als examinatoren niet in de auto mogen examineren, waarom dan niet een vergelijkbare maatregel voor instructeurs”, is een veel gehoorde klacht. De branche heeft daarom gevraagd om een specifiek overheidsbesluit, waarbij dan wel een compensatiemaatregel beschikbaar moet zijn.

Effecten
Met de Coronamonitor wil de BOVAG in kaart brengen wat per aangesloten branche de effecten zijn van de coronacrisis. De monitor maakt het ondernemersvertrouwen, de impact op de bedrijfsvoering, de omzetontwikkeling, de financiële positie, de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het gebruik van de steunmaatregelen inzichtelijk.

Volle breedte
Het blijkt dat alle branches in de volle breedte worden geraakt, maar dat er wel verschil is in snelheid en omvang van schade. De verwachting is dat de negatieve gevolgen de komende periode verder toenemen.

Analyse
Een groot deel van de ondernemers meldt overigens nog geen zicht te hebben op de omvang van een eventueel omzetverlies. Daarvoor is de maatregel nog te vers. BOVAG is bezig met een verdere analyse van de overige resultaten, om de economische schade nader te kwantificeren ten behoeve van de aangekondigde compensatiemaatregelen. Elke week worden de ondernemers bevraagd.

Meer berichten