Logo rij-instructie.nl
Foto:

Maatregelen om vervuiling aan te pakken

  actueel

Sinds begin dit jaar hebben bezitters van vervuilende, oudere dieselvoertuigen te maken met twee maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De ene maatregel is een belastingmaatregel en betreft een extra heffing op de motorrijtuigenbelasting voor dieselvoertuigen die een hoge hoeveelheid fijnstof uitstoten. De andere maatregel is het gelijk trekken van de regels voor milieuzones in Nederlandse steden.

Dit blijkt uit een artikel in RDWijzer van de RDW.
Sinds 1 januari betalen houders van vervuilende dieselauto's een extra bedrag aan motorrijtuigenbelasting: de fijnstoftoeslag mrb. Hiermee wil de rijksoverheid het bezit van vervuilende dieselauto's (personenauto's en bestelauto's) ontmoedigen en de onevenredige aantasting van de luchtkwaliteit door deze auto's aanpakken. Daarnaast heeft Nederland op 1 januari één systeem voor milieuzones geïntroduceerd.
Verschillende Nederlandse gemeenten hebben reeds milieuzones ingericht, waar vervuilende dieselvoertuigen niet in mogen. De verschillende regels zorgen voor verwarring bij verkeersdeelnemers, daarom komen er overal nieuwe verkeersborden en dezelfde toegangsregels. Gemeenten hebben tot 29 oktober 2020 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Kentekenregister als basis De fijnstofheffing is gebaseerd op de hoeveelheid vervuilende deeltjes, oftewel fijnstof, die een voertuig uitstoot. De milieuzones zijn gebaseerd op de emissieklasse, een maat voor de uitstoot van het totaal aan vervuilende stoffen. Daarbij wordt gekeken naar de uitstoot van fijnstof, CO en NOx. De RDW heeft dit najaar de 'emissieklasse' voor alle voertuigen aan het kentekenregister toegevoegd. 

Bron: RDWijzer

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten