Logo rij-instructie.nl

Verkeerseducatie op voortgezet onderwijs biedt rijinstructeurs kansen

  actueel

In het nieuwe zogeheten curriculum voor het voortgezet onderwijs is verkeerseducatie opgenomen, nadat het eerder al een onderdeel was van het leerplan op het basisonderwijs. Dit betekent dat scholen voor voortgezet onderwijs verplicht aandacht moeten besteden aan verkeersveiligheid. Onder andere brancheorganisatie LBKR heeft hiervoor geijverd en is erg blij dat dit nu is opgenomen in het leerplan. Bovendien liggen hier, meent de LBKR, kansen voor rijscholen. 

De LBKR is afgelopen najaar een petitie gestart om verkeersseducatie in het voortgezet onderwijs te krijgen ingevoerd en ook onder andere Veilig Verkeer Nederland (VVN) heft zich hier hard voor gemaakt. In de zogeheten verzamelbrief Verkeersveiligheid die minister Van Nieuwenhuizen op 19 december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat een groot aantal maatregelen die genomen worden om de verkeersveiligheid te bevorderen en dit is er één van.  De minister schrijft onder andere: "Na bespreking met uw Kamer worden de voorstellen uitgewerkt tot vernieuwde onderwijsdoelen, die parallel in de praktijk worden getoetst of ze een goed instrument vormen in de handen van leraren. In het bestaande curriculum is verkeersveiligheid genoemd in kerndoel 35. Het is dus een wettelijke verplichting voor scholen om hier aandacht aan te besteden. Met het verankeren van verkeersveiligheid in het nieuwe curriculum zorgen we ervoor dat verkeerseducatie een duidelijke plek op school heeft."

Verkeerslessen op scholen 
Volgens de LBKR liggen er nu kansen voor rijinstructeurs, aangezien leerkrachten veelal de kennis hierover ontberen.  "Het lijkt ons goed dat een groot deel van de verkeerslessen op de scholen wordt gegeven door WRM-rijinstructeurs. Leraren hebben de kennis en ervaring niet. En om onderwijzers niet meer te gaan belasten, lijkt het ons beter dat dit (grotendeels) door rijinstructeurs gebeurt. Die hebben immers de theoretische kennis, didactische vaardigheden en ervaring op de weg die er voor nodig zijn om de verkeerslessen van een goed niveau te laten zijn", aldus LBKR-bestuurslid Bert de Weerd.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten