Logo rij-instructie.nl
De bovenste helft van de cover van de nieuwe Rijprocedure van VERJO.
De bovenste helft van de cover van de nieuwe Rijprocedure van VERJO. (Foto: VERJO)

Nieuwe Rijprocedure B (versie 2019) is klaar

  actueel

VERJO, uitgever van verkeers- en vervoersleermiddelen, heeft de nieuwe Rijprocedure auto bij de drukker liggen en deze wordt volgende week leverbaar. Deze is nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die vanaf 25 maart aan het nieuwe B- examen worden gesteld. Onder andere het gebruik van een navigatiesysteem wordt standaard en de stopopdracht vervalt. Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de bijzondere verrichtingen. De rijschoolbranche wordt door het CBR met voorlichtingsbijeenkomsten bijgepraat over de aanpassingen. Voor snelle beslissers is er een speciale aanbieding.

Bij grote aanpassingen in het praktijkexamen hoort ook dat de Rijprocedure aangepast wordt en dit is er zo één. VERJO heeft de uitgave van de officiële rijprocedure bij de drukker liggen en deze komt komende week leverbaar. In de Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van bestuurders beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer, moet dit gedrag binnen de gestelde normering ook van de kandidaat voor het examen worden verwacht.

Gewenst verkeersgedrag
De inhoud van de Rijprocedure is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving (Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Regeling Voertuigen). Het gewenste verkeersgedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels. In de gevallen waarin de verkeersvoorschriften zich beperken tot hoofdregels, is de gewenste uitvoering van de diverse verkeersmanoeuvres beschreven op grond van de wettelijke rijexameneisen.
Daarnaast wordt in de Rijprocedure ruime aandacht besteed aan defensief en sociaal rijgedrag. Het rekening houden met de belangen van andere weggebruikers neemt daarbij een belangrijke plaats in. Ook wordt het belang van milieubewust rijgedrag onderkend.

Omdat de Rijprocedure in de eerste plaats bestemd is voor de instructeur en de examinator, hebben de samenstellers gekozen voor een beschrijving van het rijgedrag aan de hand van de examenonderdelen en de onderwerpen van beoordeling, die worden toegepast bij het CBR-praktijkexamen. Maar ook voor anderen dan instructeurs en examinatoren kan de Rijprocedure dienen als compleet naslagwerk aan de hand waarvan hij zijn eigen rijvaardigheid kritisch kan bezien.

Snelle beslissers
Voor de snelle beslissers is er een introductieaanbieding (deze geldt tot 28 februari 2019). Normaal kost de Rijprocedure 10 euro. Als je de Rijprocedure nu bestelt, krijg je Rijprocedure auto voor 8 euro, inclusief 9 procent BTW, exclusief  verzendkosten. Bestellen kan hier.
Klanten van Verjo kunnen ook via hun inlogpagina de boeken rijprocedure bestellen. Op korte termijn zal ook de nieuwe APP rijprocedure B-2019 beschikbaar komen in de APP store van Apple en van google.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten