Logo rij-instructie.nl
NXXT is een van de vele franchiseorganisaties in de rijscholenbranche.
NXXT is een van de vele franchiseorganisaties in de rijscholenbranche. (Foto: Rij-instructie)

BOVAG: franchisegever gaat er op vooruit met 'Wet franchise'

  actueel

BOVAG is positief over de door staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat voorgestelde 'Wet franchise' en hoopt dat deze (met enkele aanpassingen) snel in werking treedt. Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: "De wet zal in de praktijk leiden tot een betere balans tussen de belangen van franchisegevers en franchisenemers. En dat is ook in de mobiliteitsretail zeer wenselijk. Wel moeten er nog een paar puntjes op de i." Die verbeterpunten heeft BOVAG deze week ingediend bij de consultatieronde van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel van Mona Keizer is gericht op een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers, bijvoorbeeld in de relatie tussen merkdealers en autofabrikant/importeur. En dat is van fundamenteel belang, om in de huidige tijd van snel veranderende klantenwensen en marktomstandigheden als franchiseformule zo goed mogelijk op alle veranderingen te kunnen inspelen. Dat er meer balans komt in de afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers raakt overigens veel meer BOVAG-sectoren en hun ondernemers. Denk aan rijscholen, fietsbedrijven, tankstations en onafhankelijke autobedrijven.

Aanvullen en verbeteren
BOVAG is van mening dat het wetsvoorstel op enkele onderdelen moeten worden aangevuld en verduidelijkt. 
- De feitelijke aard van het contract en niet de gehanteerde aanduiding is leidend. Dus ook distributiecontracten die aan alle wettelijke voorwaarden van franchise voldoen, vallen onder de wet.
- Overlegmodel met instemmingsvereiste onderschrijven we van harte. Maar die instemmingsvereiste voor eenzijdige wijzigingen zou ook moeten gelden voor opvolgende overeenkomsten, anders blijft theoretisch de mogelijkheid bestaan om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in contracten door alles op te zeggen en een nieuw contract aan te bieden.
- Het is positief dat in het wetsvoorstel het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers een belangrijke rol krijgt. BOVAG wil echter vastgelegd hebben dat dat vertegenwoordigend orgaan onafhankelijk moet zijn van de franchisegever.

- De wet moet met zo kort mogelijke overgangstermijn van kracht worden.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten