Logo rij-instructie.nl

Minimum leeftijd truckchauffeur blijft 18 jaar

  actueel

De minimumleeftijd voor een chauffeur beroepsgoederenvervoer blijft 18 jaar en per nascholingsperiode (van 5 jaar) in het kader van Code 95 dient er minstens één training te worden gevolgd met een verkeersveiligheidsthema.

Dit zijn twee resultaten waar Transport en Logistiek Nederland (TLN) voor heeft gestreden bij de Europese wetgeving en die dankzij een intensieve lobby zijn binnengehaald. Het Europees Parlement  stemde deze week over een aantal wijzigingen. Dit zijn de belangrijkste punten, vindt TLN:

- Per nascholingsperiode (van 5 jaar) dient er minstens een training te worden gevolgd met een verkeersveiligheidsthema. Speciale nadruk ligt er ook op een 'rationeel brandstofverbruik'.

- Herhaling van hetzelfde onderwerp binnen dezelfde cyclus is niet meer toegestaan (art. 7). De bijlage bij de richtlijn vermeldt dat er diverse onderwerpen aan bod moeten komen in de 35 uur nascholing.

- Bij de keuze van de onderwerpen voor nascholing wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van het door de bestuurder uitgevoerde vervoer en de ontwikkelingen op het gebied van geldende regelgeving en technologie.

- De minimumleeftijd voor een chauffeur beroepsgoederenvervoer blijft 18 jaar.

- Code 95 wordt vermeld op het rijbewijs. Als dat niet kan, wordt door de lidstaat een 'kwalificatiekaart bestuurder' uitgereikt, waarop de Code 95 vermeld staat.

- Wederzijdse erkenning tussen lidstaten van Code 95-trainingsdagen vindt de EC erg belangrijk. Dat zou volgens TLN alleen mogelijk moeten zijn als er ook een adequate handhaving bij wordt georganiseerd. TLN heeft daarom gepleit voor een verbinding met RESPER, om fraude met Code 95 tegen te gaan. Dit is in de Richtlijn Rijbewijzen (2006/126) gehonoreerd

- Het niveau voor initiële vakbekwaamheid en nascholing is vastgesteld op ten minste MBO2-niveau

- ADR is in de Code 95-nascholingscatalogus opgenomen. Maar omdat er bij het Europees Parlement een sterke wens leeft om geen herhalingscursussen binnen dezelfde nascholingscyclus toe te staan, had TLN bedenkingen bij dit succes. TLN's argument dat een ADR-cursus van 14 uur toch gewoon voor al die uren mag worden meegeteld, heeft navolging gevonden

- TLN heeft een aantal jaren geleden al gezorgd dat er vrijstelling wordt verleend aan chauffeurs die zonder Code 95 op het rijbewijs vrijwilligerswerk verrichten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vrachtwagen, ten behoeve van liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Deze vrijstelling is in de nieuwe richtlijn opgenomen.

Meer berichten