Logo rij-instructie.nl

Rijschoolhouders tijdig geïnformeerd over CBR-acties rond nieuwe privacywet (maar nu nog niet)

  actueel

Als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gevolgen heeft voor de relatie tussen rijschoolhouders en het CBR, dan zullen zij tijdig worden geïnformeerd. Maar hoewel de wet al op 25 mei ingaat, is volgens het CBR momenteel nog niet het moment daar om mededelingen te doen.
Inmiddels bereiden de brancheorganisaties VRB, BOVAG en FAM zich voor op de nieuwe wet. Zij willen waar mogelijk hun leden ontzorgen. Elke rijschool die geen lid is van een brancheorganisatie – en dat is de overgrote meerderheid – moet het zelf uitzoeken.

Dit antwoordt het CBR op vragen van Rij-instructie over de maatregelen die de exameninstelling gaat treffen om op 25 mei 'privacy-proof' te zijn. Wat is wat de AVG is: de nieuwe wetgeving rond privacygevoelige gegevens die de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt.

Protocol
Vorige week vrijdag hielden de brancheorganisaties VRB en FAM hier een informatiebijeenkomst over en daar bleek dat rijschoolhouders maatregelen moeten nemen. Immers; elke organisatie die gegevens van personen verwerkt – en dat doet iedere rijschoolhouder – zal een protocol moeten hebben om deze gegevens (data) goed te beheren. Het gaat dan onder andere om naam en adresgegevens van leerlingen, het bijhouden van afspraken, hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven en ook over personeelsinformatie. Hiervoor geldt een zogeheten inspanningsverplichting: je moet kunnen aantonen dat je je zaakjes voor elkaar hebt, anders heb je bij controle een probleem.

Advies
Voor advies kunnen rij-opleiders, zo laat het CBR weten, "Het best terecht bij een instantie die zich heeft gespecialiseerd in deze wetgeving." Dan heb je het al snel over juridische adviesbureaus en dat gaat ongetwijfeld in de papieren lopen. Nu al bij het CBR aankloppen, heeft in elk geval geen zin.

Meer berichten