Logo rij-instructie.nl
Jos Post opent de eerste informele  bijeenkomst van de LBKR.
Jos Post opent de eerste informele bijeenkomst van de LBKR.

LBKR sluit niet uit dat het de vierde branchevereniging wordt

  actueel

Het is niet denkbeeldig dat de stichting LBKR (Landelijke Beroepsgroep Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche) alsnog wordt omgeturnd naar een democratische vereniging met onder andere statuten en een jaarlijkse ledenvergadering. Als politici en zogeheten stakeholders zoals het CBR als eis stelt dat het alleen met brancheverenigingen met een democratisch model aan tafel willen zitten, dan wordt dat zeker niet uitgesloten.

Dit zegt voorzitter van de LBKR Jos Post in een interview met Rij-instructie. De LBKR hield onlangs – ongeveer een half jaar na de oprichting - een eerste bijeenkomst voor partners en sympathisanten. Voor Post is dit ene van de bewijzen dat de LBKR op de kaart staat. Een ander bewijs is dat de LBKR volgens Post binnenkort met het CBR gat overleggen.

BVO
Het liefst wil de LBKR aanschuiven bij het periodieke Branche Voorzitters Overleg (BVO), maar voordat het zover is – als het er al van komt - moet er nog hel veel gebeuren. Intussen wil de LBKR volgens Post wel graag overleggen met de brancheorganisaties VRB, BOVAG en FAM over een aantal standpunten. De LBKR wijkt met name af op het standpunt over de sanctie op de praktijkbegeleiding. De LBKR wil hier vanaf want ze vindt de sanctie onrechtvaardig, terwijl de drie brancheorganisaties uit overleg met politici weten dat dit (vooralsnog) onhaalbaar is. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover elkaar.
Het volledige interview met Jos Post staat in Rij-instructie die zaterdag bij de abonnees op de mat ligt. Nieuwsgierig? Ook u kunt hier een abonnement nemen, dan ontvangt u het komende nummer al in de brievenbus.

Meer berichten