Logo rij-instructie.nl

Brancheorganisaties en CBR bereiden zich voor op nieuwe privacywetgeving

  actueel

Het CBR, de brancheverenigingen VRB, FAM en BOVAG en een groeiend aantal rijschoolhouders bereiden zich momenteel voor op de nieuwe privacy wetgeving die op 25 mei van kracht wordt. Essentiële verandering ten opzichte van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is dat er een inspanningsverplichting is: elk bedrijf dat gegevens beheert van individuele personen (en dat geldt voor elke rijschool) moet zorgen dat deze volgens de regels worden beheerd en er moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Dit bleek tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag over de nieuwe wet die officieel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heet. Deze was georganiseerd door de brancheorganisaties VRB en FAM, die juristen van organisatiebureau De Eendracht (dat onder andere brancheorganisaties begeleidt) hadden uitgenodigd voor een uitleg. Eerder al heeft BOVAG Rijscholen haar leden geïnformeerd.  

Afwezig
Dat het CBR nog niet klaar is, bleek uit het feit dat het vrijdag de grote afwezige was. Het CBR was door FAM en VRB gevraagd uitleg te geven over de stand van zaken en welke veranderingen eraf komen op de rijschoolhouders, maar daags voor de bijeenkomst liet het CBR weten dat het hiervan afzag. Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, noemde dat een gemiste kans.

Niet te krampachtig
Tijdens de bijeenkomst werd vooral helder dat er niet te krampachtig moet worden gedaan over de gevolgen van de nieuwe wet (heel veel verandert er in wezen niet), maar ook is duidelijk dat rijschoolhouders langzamerhand aan de slag moeten om de gegevens van hun leerlingen en medewerkers goed te beheren.
   

Meer berichten