Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

Rijschoolbranche loopt elke maand 54,6 miljoen euro aan omzet mis

De vier brancheorganisaties BOVAG, FAM, VRB en LBKR hebben de gederfde omzet van alle rijscholen tezamen per maand becijferd op 54,6 miljoen euro. Deze omzet lopen de gezamenlijke rijscholen elke maand mis zolang het verbod op het geven van rijlessen aanhoudt. En let wel: de omzet van 'aanpalende' bedrijven en organisaties zoals IBKI, uitgevers van leermiddelen en opleiders zit hier niet bij.

Tot dit bedrag komen de vier brancheorganisaties in de brandbrief die ze op 28 maart aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gestuurd. Dat de brancheorganisaties zich rot schrokken over de maatregelen en vooral over de voorwaarde dat de compensatie van vierduizend euro alleen geldt wanneer een bedrijf niet is gevestigd op het privé adres van de ondernemer (voor verreweg de meeste rijschoolhouders geldt dat dit de situatie is) blijkt wel uit het feit dat er tot zaterdagavond laat is overlegd over de brief. Hieronder staat de integrale brief.

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, mevrouw Keijzer en heer Koolmees

In de aanvullende maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus, afgekondigd door het kabinet op 23 maart jl., is opgenomen dat het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen anderhalve meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat geldt ook voor rijinstructeurs en alle vormen van rijles. Alle rijexamens, rijtesten en cursussen waren door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen reeds tot 6 april geannuleerd. Ten eerste willen wij u en uw ministeries laten weten dat wij achter de afgekondigde maatregelen staan om het Corona-virus in te dammen en spreken we onze waardering uit voor de helderheid die de aanvullende maatregelen hebben geboden. 

Echter wordt de rijscholenbranche in het bijzonder hard getroffen door deze maatregelen. Gezien de van overheidswege opgelegde maatregel tot het staken van alle activiteiten betekent dit binnen onze branche een directe omzetdaling van 100%. Wij vragen daarom uw specifieke aandacht voor de volgende onderwerpen:
• aanspraak op noodloket, voorrang NOW en Tozo;
• aanvullende compensatiemaatregelen zijn nodig; en
• wanneer mogelijk, gefaseerde omzet.

Aanspraak op noodloket, voorrang NOW regeling en Tozo regeling 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  

Onze sector bestaat uit +/- 8000 ondernemers waarvan ongeveer 10 % bestaat uit rijschoolhouders met 15 tot 75 mensen in dienst. Nu de omzet direct en volledig weg is gevallen komen deze ondernemers direct in de problemen met de uitbetaling van salarissen en premies aan werknemers. Aansluitend op de aanvullende maatregelen van 23 maart jl. vragen wij om erkenning van onze sector voor toegang met voorrang tot het NOW, in lijn met de andere contactberoepen, eet en drinkgelegenheden en de reisbranche.

Noodloket (TOGS) 

In de uitwerking van de aanspraak op het noodloket dringen wij aan op een separate uitwerkingsregel voor de rijschoolbranche. Er is namelijk vaak geen sprake van een fysieke inrichting buiten het eigen huis zoals nu in de regeling staat benoemd. Echter zitten de kosten voor rijschoolhouders juist in de vloot; rijschoolhouders hebben een of meer voertuig(en) waar wel degelijk vaste lasten aan verbonden zijn. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Het overgrote merendeel (+/- 90%) van onze branche betreft ZZP’ers. Wij doen dan ook een dringend beroep op het verlenen van voorrang aan die ondernemers in onze branche om aanspraak te maken op en de uitvoering van de Tozo.

Aanvullende compensatieregelingen 

Nu onze bedrijven volledig tot stilstand zijn gekomen en tot nader order vanuit overheidswege niet kunnen herstarten, betekent dit dat de omzet volledig wegvalt. Aan de hand van de examens prognose van het CBR hebben we de omzet van onze branche in 2019 geschat op € 54.629.777,- per maand. De huidige compensatiemogelijkheden die tot nu toe bekend zijn, zijn voor dit omzetverlies ontoereikend. Wij verzoeken daarom dringend om hierover nader met u in gesprek te gaan en te onderzoeken of tot verdergaande mogelijkheden over kan worden gegaan om het volledig wegvallen van omzet te compenseren. Wanneer mogelijk, onderzoek gefaseerde opstart Wanneer de veiligheid van onze klanten, werknemers, medewerkers en ons zelf weer gewaarborgd kan worden gaan wij graag met u in gesprek om een al dan niet gefaseerde opstart te realiseren. Wij hebben daar onze ideeën over en delen deze graag met u en uw ministeries. Wij staan als branche dagelijks in contact met de CBR directie en hebben gestructureerd overleg. Wij helpen graag waar nodig.

Nu onze bedrijven volledig tot stilstand zijn gekomen en tot nader order vanuit overheidswege niet kunnen herstarten, betekent dit dat de omzet volledig wegvalt. Aan de hand van de examens prognose van het CBR hebben we de omzet van onze branche in 2019 geschat op € 54.629.777,- per maand. De huidige compensatiemogelijkheden die tot nu toe bekend zijn, zijn voor dit omzetverlies ontoereikend. Wij verzoeken daarom dringend om hierover nader met u in gesprek te gaan en te onderzoeken of tot verdergaande mogelijkheden over kan worden gegaan om het volledig wegvallen van omzet te compenseren.

Wanneer mogelijk, onderzoek gefaseerde opstart

Wanneer de veiligheid van onze klanten, werknemers, medewerkers en ons zelf weer gewaarborgd kan worden gaan wij graag met u in gesprek om een al dan niet gefaseerde opstart te realiseren. Wij hebben daar onze ideeën over en delen deze graag met u en uw ministeries. Wij staan als branche dagelijks in contact met de CBR directie en hebben gestructureerd overleg. Wij helpen graag waar nodig.

Meer berichten