Logo rij-instructie.nl

ADAS worden steeds belangrijker in theorie- en praktijkexamen

  actueel

Bij de verdere doorontwikkeling van het theorie- en praktijkexamen B wordt nadrukkelijk gekeken in hoeverre rijtaakondersteunende systemen een belangrijke rol kunnen spelen.  Hoe groot deze rol wordt, is mede afhankelijk van onder andere de penetratiegraad van dergelijke systemen.

Dit antwoordt  minister Van Nieuwenhuizen van I&M op vragen vanuit de Tweede Kamer over het gebruik van zogeheten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). VanNieuwenhuizen is een groot voorstander van het gebruik van meer ADAS. In oktober liet zij de Kamer bijvoorbeeldcweten dat "Het veilig gebruik van deze producten en diensten biedt op korte termijn kansen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dit vraagt om verantwoord gebruik door het individu, alsook om diensten en toepassingen die deze wijze van gebruik ondersteunen en grootschalig worden toegepast."

Examen
Niet alleen bij het praktijkexamen, maar ook bij het theorie-examen wordt kennis over ADAS steeds belangrijker. Deze week antwoordde van Nieuwenhuizen onder andere dat nieuwe en intelligente systemen van voertuigen reeds in het bestaande opleidingsprogramma worden opgenomen. "Hierop aansluitend zijn in zowel het theorie- als praktijkexamen vragen en onderdelen opgenomen die aandacht besteden aan ADAS", aldus Van Nieuwenhuizen.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten