Logo rij-instructie.nl

Extra geld om bermen obstakelvrij te maken

  actueel

Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit om provinciale en gemeentelijke wegen veiliger te maken. Op deze wegen waar een maximum snelheid van 80 km/uur geldt vallen de meeste dodelijke slachtoffers"85 procent. Met name de bermen worden veiliger, want door slechte bermen gebeuren de meeste ongevallen. 

Eerder deze maand publiceerde de verkeersveiligheidsorganisatie SWOV een onderzoek naar veilige wegbermen langs snelwegen. De bermen van secundaire wegen werden niet onderzocht, maar daarvan staat vast dat hoe minder obstakels er zijn des te groter de kans is dat iemand bij een ongeval niet gewond raakt of verongelukt. De hogere veiligheid van deze wegen wordt bereikt door obstakels, zoals bomen en palen, weg te halen en daarvoor wordt nu extra geld uitgetrokken. 

Meer berichten