Logo rij-instructie.nl

Parkeerverbod zit steeds vaker grote lesvoertuigen in de weg

  actueel

Het begint steeds vaker in Nederland te knellen met het oefenen met lesvoertuigen in de C-, D- en E-categorie. Met name het toenemend aantal gebieden waar een parkeerverbod geldt, draagt hieraan bij. Dit baart IBKI zorgen en er wordt bekeken of er maatregelen genomen moeten worden.

De ongerustheid bij IBKI is ontstaan omdat er signalen komen dat het in een toenemend aantal gemeenten steeds lastiger wordt om bepaalde lesonderwerpen met voertuigen van de categorie C, D en E te oefenen. Vooral het parkeerverbod zit in de weg.
De gevolgen zijn er naar, zo meldt IBKI: "Dit kan er toe leiden dat het aantal lesonderdelen dat de instructeur tijdens een praktijkbegeleiding of stagebeoordeling voor deze categorieën als lesonderwerp kan gebruiken, afneemt. Dit kan nadelige consequenties voor het plannen van een praktijkbegeleiding of stagebeoordeling hebben."
IBKI zet dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende EOC vergadering en dan wordt bekeken  of maatregelen noodzakelijk zijn.

Meer berichten