Logo rij-instructie.nl

Jongeren met rijbewijs voorbereid op autobezit

  actueel

Er is een groot verschil in rijbewijs- en autobezit tussen studenten en werkende jongeren. Van alle studenten heeft 60 procent een autorijbewijs en 7 procent een auto. Onder werkende jongeren is dat respectievelijk 83 procent en 48 procent. "Hoewel de minderheid van de jongeren een auto heeft, laat het hoge rijbewijsbezit zien dat jongeren wél voorbereid zijn op (toekomstig) autogebruik."

Deze conclusie staat in het rapport 'Rijbewijs en daarna direct een auto? Autobezit werkende en studerende jongeren onderzocht', dat in opdracht van het Tijdschrift Vervoerswetenschap is opgesteld door onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten zijn onlangs gepubliceerd.
De conclusie is koren op de molen van de rijscholenbranche, want er wordt regelmatig beweerd dat de hang naar het rijbewijs afneemt. Uit dit onderzoek blijkt van niet: een grote meerderheid van de studenten en werkende jongeren heeft het rijbewijs. Maar of ze ook vrijwel meteen een eigen auto bezitten, dat is een ander verhaal.

Factoren
Uit de analyse blijkt dat veel factoren bepalen of iemand een eigen auto heeft of niet. Bij jongvolwassen studenten met een rijbewijs bijvoorbeeld heeft inkomensklasse de grootste invloed op het wel of niet hebben van een auto, gevolgd door leeftijd. Bij werkenden zijn dat stedelijkheidsgraad en inkomensklasse.

Stedelijke gebieden
Ook bij werkenden met een rijbewijs neemt de kans op een auto toe met een inkomen. Bij werkenden in de hoogste inkomensklasse lijkt de kans op een auto af te nemen, maar hierbij speelt mee dat in de hoogste inkomensklasse werkenden relatief vaak een leaseauto hebben. Bij studenten is na inkomen, 'leeftijd' de meest bepalende variabele voor autobezit.
Een andere factoor is de plek waar men woont: het autobezit is het laagst in stedelijke gebieden. Verder blijkt dat jonge werkenden met een niet-westerse achtergrond vaker een auto hebben dan jonge werkenden met een Nederlandse achtergrond.

Meer berichten