21 rijinstructeurs deden educatief traject en 17 zijn alsnog geslaagd

4 mei 2022, 12:41 Algemeen
Afbeelding
Foto: Hans Peijs

De 4 rijinstructeurs die de PB met een onvoldoende resultaat hebben afgelegd, hebben conform de gewijzigde WRM wederom een verlenging van de lesbevoegdheid gekregen met 6 maanden. Op dit moment geldt voor deze 4 rijinstructeurs dat zij allen nog b..