Logo rij-instructie.nl

'Alleen alcoholslotprogramma is effectief tegen zware alcoholovertreders'

Een verlaging van de alcohollimiet waarmee je je in het verkeer mag begeven, zal waarschijnlijk niet tot minder slachtoffers leiden. Dit komt doordat de politie dan veel tijd kwijt is aan de afhandeling van lichte alcoholovertreders. Dit gaat ten koste van de pakkans voor zware overtreders, die verantwoordelijk zijn voor twee derde van alle ernstige alcoholongevallen. 

Dit schrijft de SWOV in een zojuist verschenen factsheet over verkeershandhaving. In Nederland is er wel de roep om de limiet te verlagen naar bijvoorbeeld nul, maar volgens de SWOV zet dit dus geen zoden aan de dijk. Ook het verzwaren van straffen heeft geen effect op rijden onder invloed en slechts een klein effect op overtredingen zoals te hoge snelheid, het niet gebruiken van de gordel en roodlichtnegatie. Een hoge pakkans bepaalt in grotere mate het succes van verkeershandhaving, aldus de SWOV.

Minder recidive
Wat wél werkt, is een alcoholslotprogramma. Een alcoholslotprogramma leidt tot minder recidive dan een ontzegging van de rijbevoegdheid of ongeldigverklaring rijbewijs. Voor de groep zware alcoholovertreders is dit momenteel de enige bewezen effectieve maatregel"", laat SWOV weten.

Ook een  progressief boetesysteem sorteert effect. Hoewel slechts 1% van alle bekeurde voertuigen 5 of meer bekeuringen per jaar krijgt, zijn deze voertuigen bij meer dan 20% van alle geregistreerde ongevallen betrokken. Met een  progressief boetesysteem bereik je deze groep veelplegers, zegt de SWOV.

Meer berichten