Logo rij-instructie.nl
Foto:

Nieuwe eisen lesvoertuigen C en D in april bekend

Advies aan iedereen die op het punt staat een nieuw lesvoertuig in het C- en D-segment aan te schaffen: wacht nog even. In april wordt namelijk bekend aan welke nieuwe eisen examenvoertuigen in vervolg moeten voldoen. Met name de aanwezigheid van bepaalde ADAS-systemen alsook het antwoord op de vraag 'blijven het spiegels of worden het camera's?' worden belangrijk. Overweegt u de aanschaf van een nieuw voertuig? Neem dan contact op met een CCV-examenmanager voor advies. 

Dit adviseert het CBR dat in 2018 startte met een werkgroep om de eisen die gesteld worden aan de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën C en D (en alle onderliggende en bijbehorende categorieën) samen grondig te bekijken.
De insteek is om met alle partijen te komen tot nieuwe, toekomstbestendige voertuigeisen die de basis vormen voor de opleiding en examens van de chauffeur van de toekomst. De werkgroep bestaat uit een combinatie van leden vanuit de klankbordgroep, het College van Deskundigen en CCV. In april volgt uitgebreide informatie.

Meer berichten