Logo rij-instructie.nl

Raad van Toezicht LBKR is aangesteld

  actueel

Harko de Jonge, Boudewijn Pijnappel en Michiel Wallaard vormen sinds vandaag de nieuwe Raad van Toezicht van de LBKR. Het is een mix van respectievelijk een volstrekte buitenstaander, een zeer ingewijde en betrokken rijschoolhouder en iemand die namens het CNV de rijscholenbranche nauwlettend volgt.

Vandaag werd de samenstelling van de Raad van Toezicht bekendgemaakt tijdens een openbare bijeenkomst in Epe. De Raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, let erop dat alles marcheert zoals het in de statuten is omschreven en wordt betrokken bij de aanstelling van nieuwe bestuursleden.

Harko de Jonge is directeur-eigenaar van Assenrode Groep in Apeldoorn dat gespecialiseerd is in werving en selectie. Wallaard volgt de branche nauwlettend, niet in het minst omdat het CNV en de LBKR nauwe onderlinge banden hebben.
Boudewijn Appel is de meest opvallende in het gezelschap. Hij is namelijk mede-oprichter van de VRB in 2009 en daarvan is hij ook nog steeds lid, net als hij dat is van de LBKR. Bijzonder detail: Pijnappel zit ook in de huidige kascommissie van de VRB.   
   

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten