Logo rij-instructie.nl

Maandelijks 130 examens afgebroken; CBR kondigt maatregelen aan, ook tegen 'ongewenst gedrag'

  actueel

Elke maand breken examinatoren rond 130 examens af omdat de leerling te slecht voorbereid is om examen te doen. En dat is niet het maximum: een groter aantal examens komt er eigenlijk voor in aanmerking. In het najaar zal het CBR hier veel strenger in worden. Bovendien kan een kandidaat die dit overkomt pas na zes weken herexamen doen. Hier moet een preventieve werking vanuit gaan. Werkt dit niet dan valt te overwegen om het tweede herexamen duurder te maken.

Tevens worden maatregelen voorbereid tegen zogenoemd ongewenst gedrag. Daaronder wordt verstaan dat sommige rijscholen de slagingspercentages ongewenst beïnvloeden door met meerdere inschrijvingen bij het CBR te werken. De omvang van dit probleem wordt momenteel in kaart gebracht en er wordt overlegd met de brancheorganisaties en IBKI  over hoe de branche geprofessionaliseerd kan worden.

"Een onderdeel daarvan is het tegengaan van ongewenst gedrag van sommige rijscholen. Voorbeelden zijn: het beïnvloeden van slagingspercentages, misbruik van persoonsgegevens, over-bevraging van ons reserveringssysteem. Bovendien speelt het probleem van een onwenselijk verdienmodel van een rijschool door kandidaten veel te vroeg en dus kansloos op examen te laten komen bij het CBR, waaraan de betreffende rijschool verdient door een eigen opslag op het tarief van het CBR, dat de kandidaat niet beseft."  

Maatregelen
Dit schrijft het CBR in een brief aan de Tweede Kamer waarin maatregelen worden aangekondigd om de lange reserveringstermijnen terug te dringen. Vandaag heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Kamer hierover geïnformeerd.
Van Nieuwenhuizen heeft het CBR gemaand om maatregelen te treffen, aangezien om weer te voldoen aan de afgesproken termijn van gemiddeld zeven weken bij het eerste en vijf weken bij het herexamen. Het gaat trouwens nog wel even duren voordat de reserveringstermijnen hier weer aan voldoen, want het CBR verwacht dat de termijnen tot eind volgend jaar onder druk blijven staan.

Mismatch
De reserveringstermijnen staan zwaar onder druk door, zoals het CBR het omschrijft, 'een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod bij praktijkexamens, zowel voor de beroepsmarkt voor bus, vrachtwagen, trekker en taxi , als de particuliere markt voor personenauto en motor. Voor de particuliere examens geldt dat het CBR een groei verwacht van 0,9 procent hoger dan verwacht.
In cijfers: er zullen dit jaar 82.000 praktijkexamens meer worden uitgevoerd dan in 2014. Bij de beroepsexamens is het moeilijker een prognose te maken vanwege de hoogconjunctuur, arbeidsmarktontwikkelingen en subsidieregelingen, maar ook hier een cijfer: in 2014 zijn 26.5000 CCv-examens afgenomen en dit jaar wordt een aantal van 48.500 verwacht. "De benodigde uitbreiding van de examencapaciteit voor deze beroepsexamens blijkt sinds 2017 erg moeilijk te realiseren vanwege krapte op de arbeidsmarkt. De sterk groeiende marktvraag is en wordt daarom opgevangen met vrijwillig overwerk en door de inzet van examinatoren vanuit de markt voor personenauto's en motor, structureel 8 fte sinds 2017. Dit heeft niet kunnen verhelpen dat de reserveringstermijnen langer zijn dan afgesproken", laat het CBR weten.

Gat
Alles bij elkaar geldt dat het CBR op dit moment zo'n 56.000 praktijkexamens (waaronder begrepen de herexamens) tekort komen om de reserveringstermijnen binnen de afgesproken normen te kunnen halen. Met de al genomen maatregelen, extra vrijwillig overwerk en de inzet van gepensioneerde examinatoren die recent zijn benaderd, kunnen hiervan 33.500 extra praktijkexamens worden gerealiseerd. Er blijft dus een gat van 21.000 en dat leidt ertoe dat de termijnen niet gehaald zullen worden.

Twee oplossingen
Wat het CBR betreft zijn er twee oplossingen: de capaciteit uitbreiden en vraagsturing door schaarste verdeling en het bevorderen van goed opgeleide kandidaten. Wat uitbreiding van de capaciteit betreft: dit gaat moeizaam. "De planning voor de opleiding klassen tot en met eind 2018 is 112 nieuwe examinatoren en tot mei 2019 ruim 130. Dit is een essentiële doch uitdagende planning, maar nodig om op termijn de KPI's op orde te krijgen", laat het CBR weten.  Verder wordt vrijwillig overgewerkt in de avonden en op zaterdag. "De keuze daarbij is nadrukkelijk vrijwillig voor de examinatoren. Verplicht overwerk zien we namelijk, na twee jaar van overwerken gegeven de marktvraag, als een risico voor een verder oplopend ziekteverzuim."
Onder vraagsturing valt onder andere dat het CBR slecht presterende rijscholen wil straffen door het herexamen pas zes weken na het examen te laten plaatsvinden en onder ongewenst verdrag vallen de dubbele nummers waarvan rijscholen gebruikmaken om een laag slagingspercentage te verdoezelen.

Hier vindt u de brief van het CBR aan de Tweede Kamer

Meer berichten