Logo rij-instructie.nl
Foto:

Discussie over limiet 30 km/uurwordt weer aangezwengeld

Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur, maar niet overal. En ook geldt dat op elke rijbaan waar fietsers mogen rijden, de limiet 30 km/uur moet worden.

Dit schrijven beleidsmedewerkers van ANWB, SWOV, Mobycon, Walraad, Goudappel Coffeng en DTV Consultants in een gezamenlijke artikel. Of artikel, je kunt het ook zien als een pleidooi.
Het terugschroeven van de limiet in de bebouwde kom van 50- naar 30 km/uur komt regelmatig terug in de discussie. En nu is er dan een gezamenlijke mening, zo blijkt uit het artikel dat op verkeerskunde.nl is gepubliceerd. Zij schrijven onder meer: "Als de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom altijd 30 km/uur zou bedragen, en iedereen zich daar dan ook aan houdt, vinden conflicten als gevolg van de menging van functies of het gebrek aan ruimte, in ieder geval plaats bij een lagere snelheid. En dat is goed voor de verkeersveiligheid. Het is dus niet zo vreemd dat veel partijen pleiten om binnen de bebouwde kom op alle, of in ieder geval op veel meer wegen terug te gaan naar 30 km/uur."

Maar ook: "De huidige tweedeling - verkeersaders voor doorstroming en verblijfsgebieden voor erftoegang - en de positieve effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid, worden echter wel grotendeels overboord gegooid als we overal kiezen voor 30 km/uur. De omvang van de verblijfsgebieden en de maaswijdte van de verkeersaders zijn nu zodanig op elkaar afgestemd, dat het verkeerssysteem goed kan functioneren. Zonder het onderscheid tussen verkeersaders en verblijfsgebieden, en zonder het tijdsvoordeel dat verkeersdeelnemers hebben als ze gebruik maken van verkeersaders, zal het (gemotoriseerd) verkeer zich anders door het netwerk gaan verplaatsen. Met negatieve effecten ten aanzien van leefbaarheid en verkeersveiligheid tot gevolg."

Het doel van het artikel is om de discussie breder te voeren. Op 26 november wordt het Nationale Verkeersveiligheids Congres gehouden en daarzullen de auteurs in discussie gaan met bezoekers. Zie ook www.nvvc-congres.nl

Meer berichten